15:43 10/05/2019
Sáng 10.5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) với chủ đề Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế.
Quay trở lại đầu trang