08:14 11/09/2019
Sau 3 năm thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 3 trường cao đẳng: Kỹ nghệ II, Công nghệ Quốc tế Lilama2 và Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đặt ra. Các trường này đã cho thấy, “tự chủ” không quá đáng sợ, ngược lại còn mang đến những thành công ngoài mong đợi trên một số lĩnh vực.
08:03 10/09/2019
Thời gian qua, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã gặt hái được nhiều thành công, trong đó nổi bật là quy mô đào tạo nguồn nhân lực thông qua GDNN tăng, cơ cấu đào tạo tương đối hợp lý, chất lượng đào tạo được cải thiện. Tuy nhiên, với những yêu cầu mới, đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, GDNN phải thay đổi để thích ứng, trong đó cần khơi thông các điểm nghẽn dưới dây.
08:02 09/09/2019
Việc làm, việc làm bền vững vừa là mục tiêu, vừa là động lực của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và ở chiều ngược lại, GDNN là nền tảng, là chìa khóa để phát triển việc làm bền vững.
08:32 07/09/2019
Thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không ngừng được hoàn thiện, cao nhất là Luật GDNN 2014. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế, theo PGS. TS. CAO VĂN SÂM - Phó Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề công tác xã hội Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, chính sách pháp luật lĩnh vực này cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung thì mới có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
08:10 06/09/2019
Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nước ta ngày càng phát triển; chất lượng đào tạo nghề nghiệp dần được cải thiện. Tuy nhiên, theo PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, quản lý nhà nước về GDNN còn bộc lộ khá nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.
07:59 05/09/2019
Trong bối cảnh chúng ta đang tiến hành quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), xây dựng chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) được đánh giá có vai trò hết sức quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển lĩnh vực này thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.
15:45 04/09/2019
Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) chủ đề “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế” sẽ diễn ra vào ngày 20.9, tại Khách sạn Mélia, Hà Nội. Gần 60 tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước đã được gửi đến Ban tổ chức, xoay quanh 3 nội dung trọng tâm: Thể chế giáo dục nghề nghiệp; Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
07:38 30/08/2019
Ngày càng được quan tâm, hành lang pháp lý thuận lợi, nhiều chính sách là động lực thúc đẩy các trường nghề mạnh lên… mặc dù vậy, còn rất nhiều vấn đề gây khó cho các cơ sở đào tạo. Nhìn lại những năm qua, giáo dục nghề nghiệp dường như chưa có chiến lược xuyên suốt để phát triển.
08:10 29/08/2019
Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là tất yếu để nhân lên nội lực cho trường nghề. Ở đây không phải chuyện sáp nhập, thu gọn đầu mối cơ học, chuyển gánh nặng từ chỗ này sang chỗ khác… mà mục tiêu cao nhất là dồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực trong bối cảnh mới.
Quay trở lại đầu trang