07:34 13/05/2019
Để việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, bảo đảm hợp pháp, phù hợp với các quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thực tế địa phương, cần bổ sung quy định HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND cùng cấp giải quyết một số vấn đề cụ thể, cần thiết phát sinh giữa hai kỳ họp, để tạo sự linh hoạt, chủ động trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.
08:08 10/05/2019
Thực tế ở các Ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, với số đại biểu chuyên trách như hiện nay nhiều địa phương áp dụng cũng chưa đủ mạnh để bảo đảm tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát, thẩm tra được chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, nếu sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 theo hướng giảm đại biểu chuyên trách Ban HĐND cấp tỉnh sẽ rất khó cho các Ban thực hiện trọng trách là “công xưởng” trong hoạt động của HĐND.
08:27 09/05/2019
Thực tế, việc quy định mở Trưởng ban HĐND có thể là đại biểu chuyên trách chỉ tạo thuận lợi cho các địa phương trong công tác bố trí cán bộ. Song nếu lấy mục tiêu vì hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND làm trọng và tạo sự thống nhất trong cả nước thì nên quy định “cứng” Trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách. Có như vậy, việc quy định giảm số lượng Phó Trưởng ban HĐND chuyên trách mới có cơ sở bảo đảm và có tính thuyết phục cao.
08:07 08/05/2019
Một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp đó chính là nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND, mà trước hết là phát huy vai trò của đại biểu chuyên trách - “linh hồn” trong các hoạt động của Ban. Hoạt động của HĐND chắc chắn sẽ quay lại cái vòng luẩn quẩn trước đây, đó là hình thức nếu như số lượng đại biểu HĐND chuyên trách bị giảm, nhất là đối với bộ máy của các Ban HĐND.
07:51 07/05/2019
Từ những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật, thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp ở những nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, cần nghiên cứu giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, giảm tối đa số người đang công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước tham gia làm đại biểu HĐND nhằm tổ chức HĐND gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí, ngân sách, thời gian.
08:16 06/05/2019
Có thể nói, việc hướng đến số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để giảm như Dự thảo là chưa thực sự sát với tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đối với các Ban HĐND cấp tỉnh, nhiệm vụ chủ yếu vẫn do các đại biểu chuyên trách đảm nhận và chịu trách nhiệm. Ban HĐND sẽ xoay xở như thế nào nếu trong tương lai chỉ có 1 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách? Trong khi đó, lĩnh vực của mỗi Ban lại rất rộng, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều ngành…
07:42 27/04/2019
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 có hiệu lực thi hành và đi vào thực tiễn đời sống ba năm qua, góp phần thể chế hóa Hiến pháp 2013 về tổ chức hợp lý, hiệu quả và tăng cường năng lực hoạt động của các cấp chính quyền địa phương. Tuy vậy, trong quá trình thực thi không tránh khỏi những bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết hội nghị TW6 (Khóa XII) của Đảng.
07:58 26/04/2019
Vẫn còn những vấn đề cần xử lý trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Những quy định này, có thể Luật Tổ chức HĐND và UBND trước đây đã quy định nhưng đến Luật hiện nay lại thiếu vắng hoặc đã được Luật quy định nhưng vẫn còn khó, vướng.
08:09 25/04/2019
Những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương cần được xem xét, nghiên cứu để sớm khắc phục trong lần sửa đổi Luật tới đây. Theo đó, cần bổ sung quy định về mối quan hệ công tác, chế độ thông tin báo cáo giữa HĐND các cấp; giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh như hiện hành… Mặt khác, cần quy định để không làm giảm vai trò, vị trí, tính linh hoạt, chủ động của Thường trực HĐND trong việc phối hợp với UBND để xử lý các vấn đề cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ họp.
Quay trở lại đầu trang