TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các TTHC liên thông một cửa điện tử

17:34 | 12/10/2016
Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 5312/UBND-VX Về triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông một cửa điện tử.

Người dân thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa. (Ảnh nguồn: thanglong.chinhphu.vn)

Theo đó, chấp thuận chủ trương triển khai các thủ tục hành chính thực hiện liên thông điện tử trên địa bàn thành phố, gồm: Nhóm thủ tục hành chính liên thông theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh. Nhóm thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng (thẩm quyền giải quyết của UBND quận - huyện và Sở Xây dựng). Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình trong các Ban quản lý (Sở Tài nguyên và Môi trường liên thông với các Ban quản lý). Thủ tục đăng ký cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc TP Hồ Chí Minh. Các Ban quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện liên thông điện tử với Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Công an thành phố và Sở Công Thương…

Lê Hùng
Quay trở lại đầu trang