Ngành hải quan: phấn đấu 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

07:55 | 28/10/2016
Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay có 168 thủ tục hành chính, trong đó có 72 thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến mức 4- cho phép doanh nghiệp thực hiện qua mạng internet các thủ tục liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải đường biển...

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Quảng Ninh. (Ảnh nguồn: customs.gov.vn)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 36a/NQ-CP, Tổng cục Hải quan phấn đấu đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Theo đó, các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp thông quan Hệ thống VNACCS/VCIS, Cổng thanh toán điện tử thu thuế xuất nhập khẩu và Cổng thông tin một cửa quốc gia. Bên cạnh đó, các dịch vụ công trực tuyến khác cũng được gắn liền với việc thực hiện thủ tục hải quan như tra cứu và xác định mã số hàng hóa, thuế suất; đăng ký chữ ký số, tài khoản tham gia thủ tục hải quan điện tử...

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian tới, kế hoạch triển khai dịch vụ công với hai nội dung chính gồm: Thứ nhất, nâng cấp Cổng thông tin điện tử ngành Hải quan hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; triển khai tập trung thống nhất các cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, văn bản, danh mục trong lĩnh vực hải quan và đăng tải công khai; xây dựng phiên bản dành cho thiết bị di động, tích hợp chức năng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật hải quan. Thứ hai, triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu: Xây dựng trung tâm dịch vụ hải quan thông minh, hỗ trợ người khai hải quan, doanh nghiệp, hãng vận tải, CBCC hải quan và các đối tượng khác liên quan đế ngành Hải quan.

Lê Hùng
Quay trở lại đầu trang