Đào tạo và cấp 342.255 bằng, chứng chỉ cho thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

11:07 | 07/11/2016
Tiếp thu kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tại Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải đường thủy, trong thời gian qua Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã rà soát các vần đề còn tồn tại, bất cập, qua đó đã kiến nghị và đề xuất Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Phương tiện thủy nội địa đang lưu thông trên sông Đồng Nai

Tính đến hết tháng 9.2016, qua đào tạo, ngành đường thủy nội địa đã cấp được 342.255 bằng, chứng chỉ chuyên môn trên phạm vi toàn quốc. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang đẩy nhanh việc thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.  

Cụ thể, Cục Đường thủy nội địa đã đề xuất bổ sung nội dung “Người có chứng chỉ khả năng chuyên môn hàng hải được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền, máy trưởng hạng nhất, nhì, ba phương tiện thủy nội địa, được cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển" và sửa đổi quy định về đảm nhiệm chức danh thuyền viên có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhì được đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của các loại “phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ trên 150 tấn đến 800 tấn” vào Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24.10.2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội.

Cùng với đó là Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đang được xây dựng phát triển chương trình theo mô đun. Theo phương thức này, nội dung của chương trình đào tạo trở nên uyển chuyển hơn, không gò bó, cứng nhắc, luôn cập nhật được những biến động của khoa học kỹ thuật, của nền kinh tế - xã hội, gắn đào tạo với thực tiễn, phù hợp với người học và nhu cầu của thị trường lao động. Nội dung này đã được đưa vào Thông tư thay thế Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24.10.2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo, bộ ngân hàng câu hỏi thi và đáp án trong công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đã được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu truy cập vào trang Website của Cục để downloads về làm tài liệu nghiên cứu và học tập. Các trường cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy cũng thường xuyên tổ chức khai giảng khóa đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký đào tạo.

Tin, ảnh Văn Thăng
Quay trở lại đầu trang