100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương được thực hiện ở mức độ 2 trở lên

19:56 | 14/11/2016
Đây là thông tin được đưa ra tại Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tại Bộ Công thương ngày 14.11, tại Hà Nội.

Toản cảnh buổi làm việc Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tại Bộ Công thương.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng giao cho Bộ Công thương cho thấy, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý công việc của các cơ quan hành chính của Chính phủ nói chung và ở Bộ Công thương nói riêng.

Theo đó, cải cách hành chính với những nội dung trọng tâm gắn liền với cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử đã được Bộ Công thương quán triệt, kiên trì quyết tâm thực hiện cho thấy những tác dụng thiết thực trong việc giải quyết, xử lý công việc của Bộ thời gian qua. Thông qua cải cách thể chế, rà soát, loại bỏ các quy định không còn phù hợp và điều chỉnh các quy định chưa thực sự phù hợp để hướng tới tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh đã góp phần giảm dần một cách bền vững khối lượng công việc sự vụ mà Bộ Công thương giải quyết. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử ở Bộ Công thương thời gian qua đã từng bước rút ngắn thời gian xử lý công việc, tạo thuận lợi hóa cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ công của Bộ Công thương.

Tính đến nay, 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương được thực hiện ở mức độ 2 trở lên. Trong số 130 dịch vụ công có 26 dịch vụ công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 3 và 4, chiếm 20% tổng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương. Mục tiêu từ nay đến cuối năm 2016 sẽ có 77 dịch vụ công trực tuyến được thực hiện ở cấp độ 3, 4, chiếm 60% tổng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương. 

Tin ảnh: Hà An
Quay trở lại đầu trang