Ưu tiên tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại chỗ

11:20 | 15/11/2016
Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh đối với Trung tâm hành chính công. Theo đó, các sở, ngành phải tăng cường phân cấp, ủy quyền tối đa cho các cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính công các cấp, phấn đấu hết năm 2016 đạt tỷ lệ 50% các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, địa phương được giải quyết theo nguyên tắc “tiếp nhận và giải quyết tại chỗ” khi thực hiện tại các TTHCC.

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh (Ảnh VOV)

Tính đến nay số TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh đạt 1.041, trong đó 947 TTHC của các sở, ngành thuộc tỉnh, 94 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 518/1.041 TTHC cắt giảm 41% lượng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian theo quy định của Trung ương; 654/947 TTHC được giải quyết theo quy trình mức độ 3 trở lên, chiếm 69%; 116 TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; 25 TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành Trung ương, 287 TTHC không đưa vào giải quyết tại Trung tâm do đặc thù, tính chất công việc.

Trung bình, mỗi ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận khoảng 250 hồ sơ TTHC, tư vấn và hướng dẫn 70 - 100 lượt, vào thời gian cao điểm, tần suất giao dịch với công dân, tổ chức có thể lên đến 500 lượt/ngày. Đến nay, đã tiếp nhận mới 38.864 hồ sơ, có 856 hồ sơ kỳ trước chuyển sang thuộc các lĩnh vực, trong đó đã giải quyết 38.505 (99%) hồ sơ TTHC đúng và trước thời hạn, 376 hồ sơ quá hạn, các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Các hồ sơ được tiếp nhận giải quyết chủ yếu tập trung vào các bộ phận: Công an tỉnh; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Giao thông và Vận tải... Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công, UBND tỉnh  yêu cầu các đơn vị phải chủ động rà soát, lựa chọn, cử cán bộ có đủ năng lực thẩm định hồ sơ TTHC để làm việc tại các TTHCC cấp tỉnh, cấp huyện. Đặc biệt phải tăng cường phân cấp, ủy quyền tối đa cho các cán bộ làm việc tại TTHCC các cấp, phấn đấu hết năm 2016 đạt tỷ lệ 50% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, địa phương được giải quyết theo nguyên tắc “tiếp nhận và giải quyết tại chỗ” khi thực hiện tại các TTHCC.

Phạm Hải
Quay trở lại đầu trang