1.746/1.806 hồ sơ thủ tục hành chính trả đúng hạn

11:21 | 15/11/2016
Sở Nội vụ Hà Giang cho biết, qua kiểm tra hoạt động của Trung tâm giao dịch một cửa huyện Vị Xuyên và bộ phận giao dịch một cửa của thị trấn Vị Xuyên và xã Đạo Đức cho thấy, về cơ bản các bộ phận giao dịch một cửa đều tổ chức triển khai đồng bộ và có nhiều cố gắng để hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, tại các xã, thị trấn chưa thành lập Ban chỉ đạo CCHC, một số thủ tục hành chính chưa được niêm yết kịp thời, việc bố trí bộ phận cán bộ một cửa chưa hợp lý…

Ảnh minh họa (Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn)

Được biết, từ đầu năm đến nay, tổng hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa cấp huyện là 1.806 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn là 1.746 hồ sơ, đang trong thời gian giải quyết là 60 hồ sơ. Tổng hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa cấp xã là 22.958 hồ sơ…Tại Trung tâm giao dịch hành chính huyện và bộ phận giao dịch một cửa tại các xã, thị trấn đã tiến hành niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc. Công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính luôn được hướng dẫn chu đáo, lịch sự, tạo được niềm tin và sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Từ kết quả kiểm tra, UBND tỉnh yêu đề nghị huyện cần kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC cấp xã, thị trấn và xây dựng quy chế; sắp xếp, bố trí bộ phận một cửa hợp lý; thường xuyên cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC.

Nguyễn Minh
Quay trở lại đầu trang