Chính sách và cuộc sống

Điều người dân quan tâm

06:49 | 30/08/2017
Một trong nhiều nguyên nhân khiến cho những cố gắng cải cách hành chính chưa mang lại kết quả như mong đợi là người dân có rất ít cách để tác động lên việc đề bạt, đánh giá công lao của các cán bộ, công chức. Một bộ máy không do dân thì khó lòng vì dân. Thành thử, các công bộc không sợ dân, thậm chí nhũng nhiễu, hống hách với dân.

Dân chấm điểm chính quyền là một cách thức nhằm xác lập sự phụ thuộc của bộ máy chính quyền vào người dân. Trên lý thuyết, việc người dân được phản hồi về chất lượng dịch vụ hành chính công sẽ có tác động làm thay đổi thái độ, hành vi của cán bộ hành chính và chất lượng dịch vụ theo hướng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi để phục vụ ngày càng tốt hơn.

Bắt đầu thực hiện quãng năm 2004, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, dân chấm điểm cán bộ giờ không còn là chuyện lạ. Khắp các tỉnh, thành trên cả nước đã triển khai nhiều hình thức đo lường sự hài lòng của người dân đối với việc phục vụ của cơ quan công quyền. Người dân có thể đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua thiết bị điện tử đặt tại bộ phận một cửa. (Tuy nhiên, cũng lắm phen vì nhiều lý do mà thiết bị không hoạt động. Chưa kể, người dân liệu có “dám” cho điểm trước mặt cán bộ hay không?). Một số địa phương áp dụng hình thức gọi điện để thu thập các ý kiến đánh giá của người dân (dự án M-Score do Oxfam tài trợ). Đầu năm nay, Chính phủ mở kênh tiếp nhận ý kiến người dân thông qua trang web “Chính phủ với người dân”.

Các chỉ số để đánh giá bộ máy hành chính cũng hết sức đa dạng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thể hiện tác động của việc điều hành chính quyền với doanh nghiệp. Chỉ số về hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) khảo sát trải nghiệm của người dân về tác động của chính sách với cấp cơ sở.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) từ năm nay bắt đầu được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ trên cả nước.

Nhưng người dân không để tâm đến cách thức đánh giá hay những chỉ số như vậy. Điều người dân quan tâm cuối cùng là chuyển biến thực sự trong cách phục vụ của các cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính đối với họ. Khi tới cửa công quyền, họ có được phục vụ tốt hơn không, phiền hà có giảm không, nhũng nhiễu có bớt không? Câu chuyện chúng ta đã nghe liên tục trong hơn chục năm qua là chuyển từ nền hành chính xin - cho sang hành chính phục vụ. Rất nhiều chỉ đạo từ Chính phủ, các sáng kiến cũng không thiếu và thực tế đã có không ít  cách thức, chỉ số đánh giá bộ máy chính quyền. Kết quả có đấy, nhưng tiến độ cải cách rất chậm và so với mong đợi của người dân, doanh nghiệp thì còn khoảng cách khá xa. Những cuộc “ra quân” cải cách hành chính rầm rộ vẫn chỉ là những “cuộc rượt đuổi” không có hồi kết.

Cho đến nay, cũng chưa có báo cáo nào cho biết những cán bộ, công chức bị người dân “cho điểm” thấp được xử lý như thế nào? Có bao nhiêu cán bộ đã bị buộc thôi việc vì “hành dân”? Có thể họ cũng bị hạ bậc lương, bị kỷ luật… nhưng nếu không công khai thì làm sao có được bằng chứng xác thực về hiệu quả của việc dân chấm điểm cán bộ! Chỉ khi người dân thấy được “nhân chứng, vật chứng” như vậy và cảm nhận thấy chuyển biến thực sự trong cách phục vụ của chính quyền thì họ mới có niềm tin và động lực tiếp tục đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính.

Hồng Loan
Quay trở lại đầu trang