Chính sách và cuộc sống

Cần đúng người, hiểu việc

07:00 | 11/09/2017
Hàng loạt vụ việc sau khi Thanh tra Chính phủ; thanh tra các bộ, ngành và chính quyền các cấp vào cuộc đã chỉ rõ những sai phạm, khuất tất. Những cuộc thanh tra khách quan và khẩn trương đã góp phần làm rõ những lỗ hổng trong quản lý cần phải siết lại. Hơn thế nữa là việc lập lại trật tự, kỷ cương của đất nước.

Rõ ràng thể chế, cơ chế, chính sách và những quy định của luật pháp phải đồng bộ, ý thức của từng người dân phải được nâng lên. Thanh tra Chính phủ phải là “thanh bảo kiếm” để những đúng - sai được chỉ rõ. Nhìn lại hoạt động thanh tra cả nước những năm qua đã tỏ rõ là “binh chủng xung kích” trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Nhưng thực tiễn luôn đòi hỏi hoạt động thanh tra phải bứt phá mạnh mẽ hơn.

Công tác thanh tra không thể chỉ theo kế hoạch mà phải tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất, vào những lĩnh vực, những vụ việc dư luận quan tâm. Thanh tra mà phải đợi, phải theo kế hoạch thì sao có thể “khui” ra những vụ việc cần “khui”. Không thiếu những trường hợp, do thanh tra chậm vào cuộc dẫn đến phải “đuổi” theo vụ việc, bởi doanh nghiệp, đối tượng bị thanh tra biến báo, thay đổi hồ sơ, tài liệu. Thanh tra phải là “cảnh binh” đủ cả về lực, về đức, chắc chắn tham nhũng, tiêu cực sẽ được hạn chế.

Chỉ ra những gì chưa làm được của hoạt động thanh tra để thấy những gì cần phải làm phía trước không hề dễ dàng. Đó là bộ máy và đội ngũ làm thanh tra đã chọn lựa đúng người, giỏi việc, hiểu nghề chưa? Hơn bất cứ nghề nghiệp nào, công tác thanh tra đòi hỏi sự tâm huyết, say nghề, khách quan, vô tư.

Nhưng trên hết, vẫn là đạo đức nghề nghiệp. Làm thanh tra là uy quyền của người cầm “thanh bảo kiếm”, rất dễ trượt dài trong “cái oai, cái uy”, rất dễ sa vào những cám dỗ, mua chuộc. Người làm thanh tra cần bản lĩnh, chính kiến và trách nhiệm là vì thế. Ngành thanh tra phải nghiêm túc với chính mình: Đội ngũ đã chuẩn mực chưa, bộ máy đã đủ mạnh chưa?

Thanh tra khách quan, vô tư thì các kết luận phải minh bạch, công khai. Thanh tra làm sáng tỏ đúng - sai các vụ việc là rất cần, nhưng cần hơn là xử lý sau thanh tra thế nào. Xử lý nghiêm và thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. Như chỉ một cuộc thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế trong 8 tháng qua đã thu về cho ngân sách hơn 11 nghìn tỷ đồng đâu có nhỏ. Chỉ một cuộc thanh tra sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), lãnh đạo Bộ Xây dựng đã miễn nhiệm Tổng Giám đốc về những sai phạm trong điều hành là việc được dư luận rất hoan nghênh.

Thanh tra kịp thời, vô tư, khách quan sẽ chặn bớt tham nhũng, tiêu cực. Nhưng thanh tra chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ khi không bị bất cứ yếu tố nào chi phối. Kết luận thanh tra chỉ có thể minh bạch, khi những người làm công tác thanh tra thật sự tâm huyết, thạo nghề, giỏi nghiệp, khách quan, vô tư và đặc biệt không thể bị mua chuộc, cám dỗ.

Thanh tra như “thanh bảo kiếm” là vì thế!

Hà Phương
Quay trở lại đầu trang