Đề xuất cơ quan thuế thu bảo hiểm bắt buộc

Doanh nghiệp được lợi gì?

07:39 | 06/12/2017
Tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về đề cương xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 5.12, trước đề xuất cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động, nhiều ý kiến băn khoăn, việc này sẽ mang lại lợi ích gì cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp?

Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp?

Thực tế cho thấy, có nhiều doanh nghiệp trốn thuế, khi thanh tra, kiểm tra không phát hiện được. Mặt khác, chúng ta hội nhập sâu, các giao dịch quốc tế rất lớn, nếu không thực hiện điều tra thì sẽ thất thu thuế lớn. Chính vì vậy, việc giao cho cơ quan thuế chức năng điều tra là cần thiết. Tuy nhiên, cần phân định rõ, trách nhiệm cơ quan thuế điều tra đến đâu và cơ quan chức năng tiếp nhận kết quả điều tra của cơ quan thuế như thế nào, tránh việc không thừa nhận kết quả lẫn nhau phải thực hiện điều tra lại từ đầu.

Bà Đặng Thị An -  Công ty TNHH Tư vấn thuế C&A

Theo dự thảo Tờ trình xây dựng Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) lần này về các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc, cơ quan thuế sẽ thực hiện nhiệm vụ thu đối với đơn vị sử dụng lao động. Đây là đề xuất nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ phía các chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là, việc cơ quan thuế thu bảo hiểm thì cơ quan nhà nước, doanh nghiệp được lợi gì? Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế Lưu Đức Huy, đang tồn tại 2 cơ quan cùng thực hiện nhiệm vụ thu, đó là cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm. Như vậy, một đối tượng chịu nhiều sự quản lý khác nhau. Việc thống nhất cơ quan thuế thu khoản bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng quan điểm này, Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn đánh giá, đây là đề xuất đột phá. Bởi, hiện nay tồn tại hai hệ thống công nghệ thông tin song song của cơ quan bảo hiểm và cơ quan thuế. Cùng thực hiện nhiệm vụ thu, hai cơ quan này có cơ cấu, bộ máy tương đương nhau song sự kết nối giữa hai bên rất lỏng lẻo. Ông Tuấn cũng chỉ ra rằng, đang tồn tại tình trạng doanh nghiệp làm ăn “đàng hoàng” rất khó cạnh tranh được với doanh nghiệp có 2 hệ thống sổ sách. Đó là mức lương nộp thuế khác, lương đóng bảo hiểm xã hội khác. Chính vì lẽ đó, nếu gộp 2 hệ thống này làm một sẽ là căn cứ để giảm đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn cho hay.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, Trưởng ban Quản lý hành nghề kế toán VAA Hà Thị Tường Vy cho rằng, nhiệm vụ thu của cơ quan thuế và thu của cơ quan bảo hiểm khác nhau. Thu của cơ quan bảo hiểm là quản lý Quỹ tài chính cho người lao động, điều này khác với thu ngân sách của cơ quan thuế. Cơ quan thuế thu bảo hiểm sẽ mang lại lợi ích gì? Vẫn biết rằng, mục tiêu của ban soạn thảo là nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội, song bà Tường Vy cũng chỉ ra thực tế, phần nợ thuế hiện giờ vẫn rất lớn và xác định nghĩa vụ nộp thuế cho từng đối tượng cũng chưa thực sự tốt. Nếu giao cơ quan thuế thực hiện thêm chức năng thu này có bảo đảm thực hiện được hay không. Nhân lực, bộ máy, cơ sở vật chất có bảo đảm thực hiện được hay không? Từ góc nhìn cá nhân, bà Tường Vy cho rằng, trong vài ba năm tới, vấn đề này có lẽ cũng chưa thực hiện được.

Giảm tính minh bạch

Hiện tại cơ quan thuế được giao thực hiện kiểm tra và thanh tra. Đây là 2 chức năng quan trọng, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, 2 chức năng này chưa đủ mạnh bằng chức năng điều tra. Theo ông Lưu Đức Huy, chúng ta đã hội nhập, có nhiều doanh nghiệp xuyên quốc gia, chúng ta đã tham gia các công ước quốc tế về thuế. Do đó, nếu chỉ có hoạt động thanh tra, kiểm tra thì khó thực hiện các nội dung mà chúng ta đã cam kết. Do vậy, việc đề xuất bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế là cần thiết. Tuy nhiên, ông Huy cũng cho rằng, cơ quan thuế thực hiện điều tra không có nghĩa là làm thay việc của cơ quan điều tra, mà điều tra ở đây chỉ là điều tra một phần. Nếu xác định rõ những sai phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý.

Đây là đề xuất bổ sung chức năng mới cho cơ quan thuế nên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn. Theo bà Phạm Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam, cơ quan thuế đang chịu trách nhiệm quản lý thu thuế, thanh tra thuế. Nếu bổ sung cho cơ quan thuế chức năng điều tra thuế, thì cùng một cơ quan, cùng một bộ máy vừa thực thực hiện thu thuế, vừa thực hiện thanh tra rồi lại thực hiện việc điều tra vi phạm thuế, điều này có thể sẽ làm giảm tính khách quan của hoạt động điều tra tố tụng, giảm tính minh bạch của hoạt động quản lý thuế.

Lê Hùng
Quay trở lại đầu trang