Hà Nội: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe Quốc tế

14:49 | 08/12/2017
Sở Giao thông Vận tải vừa ban hành Kế hoạch số 969/KH-SGTVT về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe Quốc tế tại Sở Giao thông vận tải.

Kế hoạch nhằm thực hiện việc đào tạo, tập huấn và chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe Quốc tế áp dụng tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trên nền tảng hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe của địa phương. Phấn đấu đạt chỉ tiêu yêu cầu của UBND TP Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2017. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân.


Cấp Giấy phép lái xe quốc tế qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ bắt đầu từ quý 1.2018

Để thực hiện kế hoạch này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank), Bưu điện TP Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận, đào tạo chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe Quốc tế, thực hiện các nội dung liên quan đến thanh toán trực tuyến, chuyển phát kết quả giấy phép lái xe đến địa chỉ của người dân. Thực hiện rà soát, đánh giá lại hệ thống hạ tầng CNTT hiện có đề xuất bổ sung trang thiết bị để thực hiện việc tiếp nhận phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao. Phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự trù kinh phí tổ chức tập huấn, tích hợp, sửa đổi và bổ sung phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe Quốc tế phù hợp với đặc thù của Hà Nội và quy định của pháp luật.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao phần mềm và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Giấy phép lái xe Quốc tế áp dụng cho 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Đó là cấp Giấy phép lái xe Quốc tế.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 16 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội do Phòng Quản lý Phương tiện và người lái được giao quản lý trực tiếp tiếp nhận và sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính về cấp, đổi Giấy phép lái xe quốc tế.

Lê Hùng
Quay trở lại đầu trang