Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh

17:56 | 08/12/2017
Ngày 8.12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, năm 2017, công tác CCHC của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật: Các thể chế quản lý được cải cách và hoàn thiện một bước; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cải cách TTHC có tiến bộ rõ rệt; tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước được nâng cao; hệ thống cơ quan Nhà nước được sắp xếp theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Một số kết quả cụ thể: Đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh và 8 đơn vị cấp huyện; 100% UBND cấp xã thực hiện một cửa liên thông hiện đại; sát nhập một số Ban Quản lý dự án và Trung tâm công lập cấp huyện; 1.708 TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh và cả nước; đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Tú Minh
Quay trở lại đầu trang