Chính quyền điện tử:

Nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu

21:51 | 08/12/2017
Chia sẻ với báo chí xoay quanh vấn đề chính quyền điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho rằng, một trong những tồn tại khi triển khai thực thực chính quyền điện tử đó là nguồn nhân lực chưa đáp ứng với yêu cầu. Người dân chưa thực sự quan tâm đến chính quyền điện tử. Ngoài ra, cũng do trình độ dân trí thấp nên việc sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đây cũng chính là lý do dẫn đến việc thực hiện chính phủ điện tử của Quảng Bình còn hạn chế trong thời gian vừa qua.

Người dân chưa quan tâm tới chính quyền điện tử

- Việc xây dựng chính quyền điện tử nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện chính quyền điện tử ở Quảng Bình?

Hiện nay việc thực hiện chính quyền điện tử tại Quảng Bình mới ở mức độ trung bình, chưa phải là tốt lắm. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như hải quan thì thực hiện rất tốt. Từ ngày Cục hải quan thực hiện kê khai hải quan điện tử thì các thủ tục thực hiện tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo rất thuận lợi hơn rất nhiều. Chính điều này đã làm cho cửa khẩu quốc tế Cha Lo tại Quảng Bình có số lượng hàng hóa phương tiện qua lại đứng đầu trong các cửa khẩu Việt Nam, gấp 10 lần Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và gấp 3 lần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Tuy vậy, ở các huyện, thị xã thì việc thực hiện chính quyền điện tử mới ở mức độ trung bình. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là chính quyền chưa thực sự quan tâm đầu tư con người. Chính vì vậy, trong Quý IV này chúng tôi đưa trung tâm hành chính cấp tỉnh vào hoạt động để đảm bảo cho việc phát triển chính quyền điện tử.

- Như ông vừa nói, chúng ta chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng, đào tạo con người. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta chưa xây dựng được công dân điện tử, thưa ông?

Thực tế cho thấy, hiện nay ở Quảng Bình, có một số lĩnh vục triển khai giao dịch qua phương thức điện tử rất tốt. Đó là, triển khai việc thu tiền điện qua tài khoản tiền gửi, không cần phải đến từng nhà để đưa hóa đơn thu tiền.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn tồn tại đó là nguồn nhân lực chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu. Người dân chưa thực sự quan tâm đến chính quyền điện tử. Ngoài ra, cũng do trình độ dân trí thấp nên việc sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đây cũng chính là lý do dẫn đến việc thực hiện chính phủ điện tử của Quảng Bình còn  hạn chế trong thời gian vừa qua.

Khó khăn về đầu tư hạ tầng công nghệ

- Quảng Bình cần phải làm gì để đẩy mạnh việc thực hiện chính phủ điện tử, thưa ông?

Thực ra, việc thực hiện chính quyền điện tử cũng không phải là việc gì quá khó. Điều quan trọng là mình phải có chỉ đạo quyết liệt, có thể lúc đầu người dân chưa quen nhưng khi có hướng dẫn thì họ sẽ quen dần và thực hiện.

- Theo ông, khó khăn nhất của Quảng Bình hiện nay trong việc thực hiện chính quyền điện tử là gì?

Hiện nay một trong những khó khăn trong thực hiện chính quyền điện tử ở Quảng Bình đó là vấn đề kinh phí đầu tư hạ tầng chính quyền điện tử. Đây chính là một trong những vấn đề quan trọng đối với một tỉnh nghèo như Quảng Bình trong thực hiện chính quyền điện tử.

- Trong thời gian tới ngoài việc thành lập trung tâm hành chính của tỉnh thì Quảng Bình cần có giải pháp như thế nào để đẩy mạnh chính quyền điện tử, thưa ông?

Để thúc đẩy chính quyền điện tử, thời gian tới, ngoài việc thành lập trung tâm hành chính cấp tỉnh ra chúng tôi chỉ đạo các cấp phải hoàn thiện hạ tầng chính quyền điện tử điện tử. Đặc biệt thông tin rộng rãi cho người dân doanh nghiệp biết là tỉnh bắt buộc mọi người phải tuân thủ theo quy định của chính quyền điện tử. Điều này, đòi hỏi người dân, doanh nghiệp phải biết sử dụng công nghệ thông tin, phải biết tự mình kê khai.

Ngoài việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng về công nghệ thông tin, cơ sở vật chất cho các sở, ban ngành của tỉnh thì tỉnh sẽ có giải pháp bắt buộc công chức phải sử dụng chính phủ điện tử. Nếu thực hiện được yêu cầu này thì tôi tin rằng, Quảng Bình sẽ hoàn thành chính quyền điện tử góp phần vào việc xây dựng và triển khai chính phủ điện tử.

- Xin cảm ơn Ông!

Lê Hùng ghi
Quay trở lại đầu trang