Sẽ ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

18:45 | 10/12/2017
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã cập nhật, công khai nhiều thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đặc biệt, việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 18 TTHC tại 5 đơn vị thuộc Bộ (Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và Tổng cục Thủy sản) đã có những hiệu quả rất tích cực.

Tính đến ngày 1.12.2017, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tại 5 đơn vị có tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 4.482 hồ sơ; trong đó: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận và xử lý 2.886 hồ sơ, Cục Chăn nuôi tiếp nhận và xử lý 1.481 hồ sơ, Cục Trồng trọt tiếp nhận và xử lý 48 hồ sơ, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận và xử lý 35 hồ sơ, Tổng Cục Thủy sản tiếp nhận và xử lý 32 hồ sơ.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại một số đơn vị ngành nông nghiệp Nguồn: INT

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến theo Cơ chế một cửa quốc gia. Với lĩnh vực này, Bộ đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 11 TTHC thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản. Tính từ đầu năm đến ngày 1.12.2017, Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 158.857 hồ sơ, trong đó đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử 149.720 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 9.137 hồ sơ.

Theo kế hoạch thực hiện giai đoạn mở rộng, Bộ tiếp tục triển khai đối với 23 TTHC mới tại 5 đơn vị thuộc Bộ, gồm: Các Cục Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Tổng cục Thủy sản. Cùng với đó, hoàn thiện các TTHC triển khai mở rộng trên toàn quốc; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị.

Trên nền tảng triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong tháng 12, Bộ sẽ ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Lê Hùng
Quay trở lại đầu trang