Chính sách và cuộc sống

Còn nhiều thách thức!

08:07 | 30/06/2018
Sáu tháng đầu năm đi qua, những con số thống kê cho thấy nhiều phần sáng trong bức tranh kinh tế của đất nước. Tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua đạt tới 7,08%. Nhiều lĩnh vực bứt phá nhanh. Sản xuất nông nghiệp với giá trị xuất khẩu đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 3,93%, đóng góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung; Trong khi công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, đóng góp 49%; khu vực dịch vụ tăng 6,9%, đóng góp 41,4% cho tăng trưởng của toàn nền kinh tế.

Quả là những con số rất đáng mừng! Đó là ghi nhận về những chuyển động mới trong đổi mới điều hành.

Kinh tế phát triển, các lĩnh vực đều vượt lên, nhưng 6 tháng còn lại của năm 2018 đang đặt ra không ít thách thức. Liệu đà tăng trưởng có tiếp tục đi lên? Lạm phát có tăng lên trước thực trạng nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường? Rồi những khó khăn về xuất nhập khẩu, những bề bộn do thiên tai khi bắt đầu mùa mưa bão... Tất cả phải được nhìn nhận một cách thẳng thắn để có kế sách điều hành phù hợp mang tính chủ động.

Rõ ràng còn nhiều vấn đề lớn đang được đặt ra như xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; khai thác từ nội lực của nền kinh tế kết hợp với thu hút một cách hài hòa đầu tư nước ngoài; đổi mới một cách khoa học và minh bạch chính sách tiền lương quốc gia, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tinh giản bộ máy với đội ngũ công chức có nghề, hiểu nghiệp... Những mục tiêu lớn ấy là trí tuệ và tư duy chiến lược, là nền móng để đất nước đi mạnh vào hội nhập với tâm thế một quốc gia phát triển ngày càng bền vững.

Phía trước còn nhiều thách thức, cam go! Nhưng các bộ, ngành phải biết biến thách thức thành thời cơ; các cấp chính quyền địa phương phải biết từ những cam go để tìm ra hướng đi mới. Ai cũng hiểu rằng, hoan hỷ với những con số thống kê sẽ sinh ra chủ quan, tự mãn.

Phải nhìn thẳng, phải mổ xẻ đến nơi, đến chốn những số liệu để biết thực trạng nền kinh tế đang ở đâu, còn khó gì, nghẽn ở khâu nào? Không thể để tồn tại tình trạng bộ, ngành nào biết bộ, ngành ấy mà phải nhìn rõ yếu kém hiện nay là sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa nhịp nhàng. Có chuyện “đá bóng” trách nhiệm từ bộ này sang ngành kia không? Vẫn “đẻ ra” những thông tư, văn bản làm khó doanh nghiệp và người dân? Cứ kêu Luật này thiếu, Luật kia chưa đồng bộ nhưng nhiều quy định của Luật rất đúng, sao vẫn tìm cách né, cách lách? Bộ ngành nào, địa phương nào cũng nói quyết liệt tinh giản bộ máy mà trong 2 năm biên chế vẫn tăng thêm 96.000 người?...

Chung quy lại vẫn là yếu tố con người! Then chốt vẫn là vị trí, vai trò của người đứng đầu. Trước trọng trách được trao, trách nhiệm và bản lĩnh thế nào? Nếu người đứng đầu các cấp chính quyền cứ đùn đẩy, né trách nhiệm cá nhân, coi  việc nước, việc dân như việc của ai cần nhìn lại.

Các bộ ngành, chính quyền các cấp phải biết dân đang cần gì, doanh nghiệp đang đợi gì? Càng phải thấu tỏ những gì người dân, doanh nghiệp bất bình, thậm chí phẫn nộ. Những gì người dân không đồng thuận, phản biện mạnh, phải kiên quyết không thực thi.

Không gì khác vẫn là bài học gần dân, lắng nghe và biết nghe dân. Phải coi đó là lời nhắc nhủ “nằm lòng” của người đứng đầu ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay!

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang