Chính sách và cuộc sống

Cuộc chiến không khoan nhượng!

07:24 | 02/07/2018
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông báo về Kỳ họp 27, trong đó, nhiều tập thể, cá nhân bị đề nghị kỷ luật!

Xử lý cán bộ cấp cao, giữ trọng trách lớn mắc sai phạm là Đảng xót dân đau, nhưng là việc làm không thể khác, vì một Đảng trong sạch, vì một chế độ công bằng, dân chủ, văn minh. Hơn thế là lòng tin của hơn 93 triệu dân cả nước trong cuộc chiến với thao túng quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” đang khuynh đảo ở mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước!

Dù đã được cảnh tỉnh, răn đe, nhưng vì sao những cán bộ bao năm được rèn luyện, thử thách vẫn sa vào sai phạm quá lớn? Đó chính là bệnh “uy oai” tự coi mình như những “ông vua con”. Đó chính là bệnh thao túng quyền lực, dùng quyền lực để toan tính, vụ lợi. Từ những sai phạm rất nghiêm trọng mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ với từng vụ việc, của từng người càng thấy công tác cán bộ phải siết lại chặt chẽ hơn. Từ việc đề bạt, chọn lọc đưa vào quy hoạch, đến đánh giá cái uy, cái tín, cái tài cái tâm của từng “công bộc” trước khi trao trọng trách cần phải nhìn với nhiều góc độ, thấu đáo và khách quan hơn. Sai phạm của những người nắm giữ quyền uy bắt đầu từ chính quyền uy không được kiểm soát, giám sát, xoay quanh vẫn là chuyện đất đai, tài sản công và chi tiêu tiền ngân sách còn ù xọe, biến báo. Không thể đổ cho tầm hiểu biết, nhận thức chưa tới mà phải chỉ thẳng ra là chính từ sự buông lỏng chính mình “coi trời bằng vung”, tự cho quyền uy không ai to hơn mình.

Phải xử lý nghiêm khắc với những cán bộ đương nhiệm và những “công bộc” đã nghỉ hưu với sai phạm “rất nghiêm trọng” là việc Đảng không muốn, dân không mong.

Nghị quyết Trung ương 7 thêm lần nữa chỉ rất thẳng về công tác quy hoạch dài xa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt với cấp chiến lược là “then chốt của mọi then chốt”! Kỷ luật Đảng “không có vùng cấm”, không né - nể, là bất di bất dịch! Nội bộ đảng nghiêm đó chính là sức mạnh, là thiết chế cho một đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch. Trong sạch và liêm chính để tạo ra “bàn tay thép” để xây dựng đất nước đi vào kỷ cương. Càng thấy những quy định mới về những gì đảng viên không được làm, những chế tài về kê khai tài sản là rất trúng thực tiễn! 

Cảnh tỉnh, răn đe những người còn “ôm mộng” dùng quyền lực thao túng, vụ lợi, đồng thời phải xử thật nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm cho dù là ai, đang giữ trọng trách gì. Đó chính là kỳ vọng của dư luận, của người dân trong cuộc chiến không khoan nhượng với “giặc nội xâm”!

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang