Hội thảo giáo dục 2018 “Giáo dục đại học: Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế”

Thẳng thắn và trách nhiệm

08:35 | 18/08/2018
Hội thảo đã đặt ra và bàn thảo những vấn đề có tính chiến lược của giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam. Trong tinh thần cởi mở, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và nhiều ý kiến chất lượng.

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa: Tạo sức mạnh của nền kinh tế


 Ảnh: L. Hiển

Hai vấn đề lớn được thảo luận sôi nổi là nâng cao năng lực của hệ thống GDĐH cũng như năng lực từng trường, liên quan tới cơ chế quản trị bên trong; và tài chính, cơ chế tài chính của tự chủ đại học. Từ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ý kiến của các đại biểu, có thể thấy tự chủ chỉ tạo cơ chế để các trường phát huy năng lực cạnh tranh trong bối cảnh quốc tế. Nhà nước không cắt giảm hỗ trợ, tài trợ; mà tiếp tục đầu tư vào các trường đại học, để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều đó rất quan trọng với sức mạnh của nền kinh tế.

Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ để tăng khả năng tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao của người học. Ở đây chúng ta nói tới học sinh nghèo, học sinh khó khăn, gia đình chính sách, khi các trường tự chủ, người học chia sẻ kinh phí thì Nhà nước phải xây dựng cơ chế về tín dụng, để sinh viên tiếp cận nguồn tín dụng và chất lượng giáo dục cao.
Khẳng định Nhà nước vẫn tiếp tục hỗ trợ, đầu tư cho các trường đại học, vấn đề đặt ra là Nhà nước cần đầu tư vào đâu và theo cơ chế thế nào? Có thể thấy, các đại biểu đã thống nhất rằng, Nhà nước đầu tư tốt nhất là vào các lĩnh vực nằm trong chiến lược phát triển đất nước, đầu tư cho nghiên cứu, gắn với đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, vào các lĩnh vực mũi nhọn kinh tế - xã hội, liên quan đến công nghiệp 4.0, nông nghiệp, y tế... Về cơ chế, Nhà nước cần cơ cấu, tái cơ cấu đầu tư, đặt hàng theo cơ chế cạnh tranh, căn cứ vào mục tiêu và cam kết kết quả đầu ra, không theo dự toán ngân sách và căn cứ, chi phí đầu vào như trước.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - ĐBQH, Giám đốc Học viện Nông nghiệp: Hỗ trợ nghiên cứu khoa học


 Ảnh: Lâm Hiển

Vấn đề tự chủ đại học được bàn nhiều trong hội thảo, cũng là vấn đề nóng trên diễn đàn Quốc hội. Trong các vấn đề tự chủ về học thuật, nhân sự, tài chính, mọi người quan tâm đến tự chủ tài chính. Bởi nhiều trường, đặc biệt là khối trường kỹ thuật, trong đó có Học viện Nông nghiệp, lo ngại khi tự chủ về tài chính, nếu lấy học phí của sinh viên để đầu tư cho nghiên cứu, trang thiết bị, phòng thí nghiệm để phục vụ nghiên cứu thì không thể thực hiện.

Trong GDĐH, đầu tư cho khoa học - công nghệ cần được quan tâm hơn nữa. Khi sinh viên có điều kiện thực hành, sẽ nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu xã hội. Nếu theo cách học “chay”, khi sinh viên ra trường, doanh nghiệp phải đào tạo lại, rất lãng phí. Đồng thời, Nhà nước cần có cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho giảng viên để phục vụ đào tạo, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức cho sinh viên.

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giám đốc Quốc gia Văn phòng đại diện tại Việt Nam Đại học bang Arizona, Mỹ: Không chỉ chuẩn hóa trong nước


 Ảnh: L. Hiển

Giữa chuẩn hóa và chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ, khi đạt được chuẩn, chắc chắn chất lượng GDĐH sẽ tăng. Để nâng tầm GDĐH, phải hướng đến chuẩn hóa. Chuẩn đó không chỉ được chấp nhận ở trong nước, mà còn ở các quốc gia trong khu vực, trên thế giới. Hội thảo nói đến chuẩn hóa, hướng tới việc khi sinh viên có bằng cử nhân, không chỉ làm việc trong nước, mà có thể chọn được công việc, hoặc được mời làm việc ở các quốc gia khác. Điều đó đòi hỏi cơ sở GDĐH Việt Nam phải hội nhập quốc tế. Muốn như vậy, cơ sở GDĐH phải có các chương trình đào tạo bảo đảm khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ để đáp ứng công việc. Vấn đề hội nhập không phải là mong muốn và dựa trên hành động của những người đứng đầu nhà trường, mà cần có sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, bao gồm cả giảng viên, sinh viên và khi đạt được điều đó, mọi người đều được hưởng lợi. 
Ngọc Phương ghi
Quay trở lại đầu trang