BUSADCO trong cuộc chiến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

11:06 | 28/08/2018
Cùng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng tại 2 địa bàn khác nhau (Phú Yên và TP Hải Phòng), Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BUSADCO) nhận được 2 cách giải quyết trái ngược của cơ quan chức năng liên quan ở địa phương.

Hải Phòng: Kết luận không thỏa đáng

Đầu năm 2018, BUSADCO phát hiện Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng (HCC) đã sản xuất “Kênh, mương đúc sẵn” - là sản phẩm đang được bảo hộ của BUSADCO - tại Cụm Công nghiệp Đồng Hòa, Quận Kiến An, TP Hải Phòng.  

Ngày 9.3.2018, BUSADCO gửi văn bản đến HCC cảnh báo hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sản phẩm kênh mương đúc sẵn.

Tuy nhiên, HCC vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm kênh, mương đúc sẵn.  “Đây là việc làm vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ của BUSADCO đã được bảo hộ số 22899 được cấp theo Quyết định số 67245/QĐ-SHTT ngày 21/10/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ”, đại diện BUSADCO khẳng định.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, căn cứ vào các tài liệu, hình ảnh thu thập được về sản phẩm làm nhái của HCC, BUSADCO đã gửi yêu cầu giám định đến Viện khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Ngày 11/5/2018, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã ra Kết luận giám định Sở hữu Công nghiệp số KD 027-18YC/KLGĐ, trong đó nêu rõ: Hình dáng bên ngoài (kiểu dáng) sản phẩm của HCC là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp Kênh mương đúc sẵn đang được bảo hộ theo Bằng độc quyền số 22899 của BUSADCO.
Đồng thời, ngày 28/3/2018, BUSADCO đã gửi Đơn yêu cầu xử lý vi phạm Sở hữu công nghiệp số 407/TN&PTĐT-KHCN đến Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng để giải quyết theo thẩm quyền.

Qua quá trình thanh tra, xác minh tại nhà máy của HCC, ngày 27/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng ra Thông báo số 33/TP-SKHCN về kết quả giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp.


Sản phẩm kênh mương đúc sẵn tập kết tại Nhà máy của của Công ty HCC

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng khẳng định: HCC sản xuất sản phẩm “kênh mương đúc sẵn” có hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của BUSADCO. Đồng thời Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng cũng cho rằng HCC sản xuất kênh mương đúc sẵn “nhằm đảm bảo mục tiêu dân sinh…”.

Tuy nhiên, đại diện BUSADCO khẳng định lý giải của Sở Khoa học và Công nghệ về việc HCC sản xuất kênh mương đúc sẵn vì mục đích dân sinh là “chưa có căn cứ pháp luật”.

Theo lý giải của BUSADCO, tuy việc HCC sản xuất sản phẩm “kênh mương đúc sẵn” là để cung cấp phục vụ việc xây mới, nâng cấp kênh sau trạm bơm thuộc một số xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng nhưng hành vi HCC sản xuất và bán sản phẩm cho các đơn vị nhà thầu đã thu lợi từ nguồn đầu tư của dự án. “Vì ngay tại điểm 3.1 và 3.2 Thông báo số 33 của Sở Khoa học – Công nghệ TP Hải Phòng cũng đã nêu HCC ký hợp đồng cung cấp sản phẩm “kênh mương đúc sẵn” với các đơn vị khác là Hợp đồng kinh tế. Thêm vào đó, hoạt động sản xuất kênh mương của HCC là trên quy mô công nghiệp vì tại thời điểm thanh tra xưởng sản xuất của HCC có khoảng 600 sản phẩm “kênh mương đúc sẵn” đã hoàn thiện”, đại diện BUSADCO nhấn mạnh.

Cũng theo BUSADCO, việc Thông báo số 33 cho rằng chủ đầu tư, phục vụ mục đích dân sinh trên địa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng là chưa chính xác. Đây là các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nhà nước có trả tiền để thuê các đơn vị nhà thầu để thi công và cung cấp sản phẩm. Vì vậy, việc công ty HCC sản xuất, mua bán các sản phẩm và thu lợi không liên quan đến vấn đề an sinh xã hội.

Từ những phân tích này, BUSADCO khẳng định: “Mục tiêu của các Hợp đồng kinh tế giữa HCC và các đơn vị nhà thầu là nhằm mục đích sinh lợi chứ không phải mục đích phi thương mại theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 như cách diễn giải trong Thông báo số 33 là nhằm đảm bảo mục tiêu dân sinh.

“Sản phẩm kênh mương đúc sẵn và một số sản phẩm khác của BUSADCO chủ yếu phục vụ cho các các dự án do nhà nước làm chủ đầu tư. Nếu đơn vị nào cũng nêu lý do nhằm đảm bảo mục tiêu dân sinh để xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì sẽ gây thiệt hại lớn cho đơn vị đã đầu tư kinh phí, chất xám, nhân lực để đưa ra các sản phẩm mới”, đại diện BUSADCO chia sẻ. BUSADCO cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng xem xét lại nội dung kết luận tại Thông báo số 33/TP-SKHCN ngày 27/6/2018.

Phú Yên: Xử lý kịp thời

Trong khi đó, một vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác của BUSADCO tại  Phú Yên đã nhận được cách giải quyết thỏa đáng của cơ quan chức năng tỉnh này.

Cụ thể, thời gian qua BUSADCO đã phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có một số công ty vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ của Busadco được bảo hộ tại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 23059 “Hố ga ngăn mùi” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 74778/QĐ-SHTT, ngày 21/11/2016.

Liền đó, BUSADCO có văn bản cảnh báo đối hành vi xâm phạm đối với các công ty này (Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Đức Hùng, Công ty TNHH Tiến Lâm, Tổng Công ty Thành Trung) nhưng cũng không nhận được phản hồi. Vì vậy, BUSADCO đã có Đơn yêu cầu xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp gửi đến Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Dựa vào kết quả thanh tra tại cơ sở sản xuất và các dự án do các công ty cung cấp, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các công ty nói trên “chấm dứt sản xuất sản phẩm theo kiểu dáng hố ga ngăn mùi do Công ty BUSADCO đã đăng ký bảo hộ”.

Mới đây, ngày 8/8/2018 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên có văn bản số 1502 về việc không công bố sản phẩm Hố ga ngăn mùi của 3 công ty nêu trên kể từ tháng 5/2018 trên Bảng giá vật liệu xây dựng hàng tháng của tỉnh Phú Yên.
 
Rõ ràng, cùng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng tại 2 địa bàn khác nhau, BUSADCO lại nhận được 2 cách giải quyết trái ngược của cơ quan chức năng liên quan ở địa phương. Thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quả thực vẫn là “nỗi khổ trần ai” của những doanh nghiệp làm ăn chính đáng.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị đã tâm huyết đầu tư cho khoa học và công nghệ, cũng như đảm bảo pháp luật về sở hữu trí tuệ được thực thi.

Vy Hương
Quay trở lại đầu trang