Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 5 tại Thái Bình

Theo đến cùng kết luận giám sát

08:29 | 23/09/2018
Những ngày cuối tháng 9, trong tiết trời đầu thu, Thường trực HĐND 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ đã hội tụ về Thái Bình - ‘‘quê hương năm tấn’’, giàu truyền thống văn hóa - văn hiến, cùng trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát. Theo đó, để giám sát của HĐND thực sự hiệu quả, một trong những nội dung được đại biểu đặc biệt quan tâm là tăng cường tái giám sát, theo đến cùng việc thực hiện kết luận sau giám sát.

Chuẩn bị kỹ, triển khai bài bản

 Kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của các thành viên đoàn giám sát là một yếu tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả của mỗi cuộc giám sát. Đặc biệt, hoạt động giám sát của HĐND chỉ có hiệu lực, hiệu quả thực sự khi những nội dung kết luận phù hợp thực tiễn, được các cơ quan, đơn vị chịu giám sát tiếp thu, phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục tồn tại hạn chế, giải quyết triệt để, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện sau giám sát...

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu TRẦN VĂN TÚY

Theo đánh giá của các đại biểu, hoạt động giám sát của HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực từ đầu nhiệm kỳ đến nay thường xuyên được quan tâm, ngày càng đổi mới, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đơn cử như ở Thái Bình, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 45 cuộc giám sát chuyên đề và 102 cuộc giám sát thường xuyên, trong đó có 36 cuộc giám sát các nội dung sau chất vấn. Qua giám sát, hầu hết các vấn đề tồn tại sau chất vấn đã được các cơ quan, đơn vị khắc phục với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều nội dung được khắc phục nhanh, hiệu quả rõ nét.

Còn với TP Hà Nội, chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thành phố đến từ sự đồng bộ, tổng thể của các yếu tố. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ: Kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới hoạt động giám sát của thành phố đó là giám sát trọng tâm, trọng điểm, rõ mục tiêu, đối tượng; chuẩn bị kỹ, triển khai bài bản; thông báo kết luận cụ thể; chú trọng hậu giám sát… Đặc biệt, chương trình công tác của HĐND thành phố được xây dựng ngay từ đầu năm theo từng danh mục cụ thể. Trong đó, phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu và ‘‘rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả’’, theo đúng tiến độ, bảo đảm không bị trùng lặp, chồng chéo; không ảnh hưởng đến hoạt động của chủ thể chịu sự giám sát.

Một nội dung được đặc biệt chú trọng là hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thời gian qua, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực luôn quan tâm, tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chia sẻ tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Bích cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển đến UBND thành phố chỉ đạo giải quyết 329 ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri, đã có 375 chất vấn được trả lời trực tiếp tại kỳ họp và trả lời bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở, ngành... Bên cạnh đó, việc giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn được thực hiện dưới các hình thức, qua các chuyên mục như: “Đại biểu nhân dân với cử tri”, “Cử tri hỏi giám đốc sở trả lời”.

Còn theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thanh Hà, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quy định về “Quy trình tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các ban của HĐND tỉnh”. Trong đó, quy định cụ thể một số nội dung quan trọng như: Thời hạn và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như trách nhiệm giám sát của Thường trực, các ban, các đại biểu HĐND đối với việc giải quyết các kiến nghị này… Từ đó, rút ngắn thời gian giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận: Hoạt động giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự đạt chất lượng, hiệu quả như mong muốn; kết luận sau giám sát còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm... Thực trạng này, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực cho rằng: Nguyên nhân cơ bản do nội dung, lĩnh vực giám sát còn chưa trọng tâm, chưa kịp thời và chưa gắn với thực tế; một số đại biểu HĐND còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động giám sát; Văn phòng HĐND chưa ổn định về tổ chức, chưa tương xứng với yêu cầu ngày càng cao của việc tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND...


Các đại biểu dự hội nghị
Ảnh: Khánh Duy

Cần chế tài cụ thể, nghiêm khắc

Thực tế, để hoạt động giám sát HĐND ngày một chất lượng, hiệu quả hơn nữa, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên Đặng Minh Ngọc: Cần có sự đổi mới cả về nhận thức, nội dung và phương pháp, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách thực chất hơn, có tác dụng thực sự…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Bình thì cho rằng: Sau giám sát phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị giám sát; đồng thời, cần tăng cường tái giám sát, theo đến cùng việc thực hiện kết luận giám sát. Đặc biệt, cần quy định rõ chế tài đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, thực hiện chậm kiến nghị giám sát. Việc đưa ra chế tài cụ thể, nghiêm khắc sẽ buộc các đối tượng chịu sự giám sát phải báo cáo, giải trình và có biện pháp tích cực khắc phục vấn đề HĐND đã kiến nghị, yêu cầu.

Đối với hoạt động giám sát việc thực hiện những nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đề nghị UBTVQH sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về hoạt động giải trình trong phiên họp của Thường trực HĐND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND… Đặc biệt, nhiều đại biểu dự hội nghị tán thành quan điểm: Cần quy định HĐND cấp tỉnh ra nghị quyết về trả lời chất vấn trong mọi trường hợp, chứ không chỉ “trong trường hợp cần thiết” như theo quy định tại Khoản 5, Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND.

Về lâu dài, đại diện Thường trực HĐND TP Hà Nội kiến nghị QH xem xét, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước, tăng số lượng đại biểu chuyên trách theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25.10.2017 của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII). Đồng thời, có cơ chế, chính sách đặc thù quy định cụ thể trong Luật cho các đô thị đặc biệt như Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

DIỆP ANH
Quay trở lại đầu trang