Tạo động lực phát triển toàn diện

07:14 | 30/09/2018
Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có sự đổi mới và sáng tạo, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên khắp các lĩnh vực. Nhờ đó, nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã tạo sức lan tỏa đến cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Nhiều đổi mới, sáng tạo

 “Bên cạnh phát huy tốt các phong trào thi đua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chú trọng nhân rộng, nêu gương những mô hình, điển hình, cách làm mới, nhất là ở các địa bàn vùng cao để tạo chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân, để nhân dân thấy rõ hiệu quả của thi đua. Từ đó, tạo động lực trong thi đua, đẩy mạnh phát triển  KT - XH địa phương, rút ngắn khoảng cách vùng miền”.

Phó Chủ tịch Thực trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu

Ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh Quảng Ninh xác định phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển. Theo đó, Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động thi đua năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó, trọng tâm là phong trào như: “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” tập hợp thành sức mạnh thời hiện đại của cộng đồng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm huy động nguồn lực, chung tay thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành  mục tiêu chương trình 135” giai đoạn 2017 - 2020 theo Đề án 196 của tỉnh; thi đua thực hiện tốt chủ đề công tác của năm là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Từ việc xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của phong trào TĐKT, ngay từ đầu năm, trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Hội đồng TĐKT, tỉnh đã ban hành kịp thời các chỉ thị, kế hoạch để triển khai trên toàn địa bàn, phát huy vai trò của người đứng đầu. Ngoài các phong trào chung do Trung ương phát động, Quảng Ninh còn có các phong trào riêng, phong trào chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, bám sát thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Từ đó, tạo động lực quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Để các phong trào thi đua được triển khai đúng hướng, tỉnh Quảng Ninh có biểu điểm, tiêu chuẩn thi đua cụ thể và định kỳ tiến hành tổng kết, biểu dương đơn vị tiên tiến, trong đó chú trọng khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp, quần chúng nhân dân, đối tượng thuộc khối kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thành tích, nhằm tạo động lực thi đua trong toàn tỉnh.

Các đơn vị trong tỉnh ký kết giao ước thi đua Ảnh: Tường Vy

Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2018, công tác TĐKT của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức thi đua, phát triển các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống và bám sát thực tiễn từng địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của mỗi địa phương và toàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố đã tặng 6.460 giấy khen cho các tập thể và cá nhân; công nhận 620 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 1.850 chiến sỹ thi đua cơ sở. Tổng số tiền chi cho công tác thi đua khen thưởng là trên 7 tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành tặng thưởng danh hiệu cao quý.

Tạo động lực phát triển

Nhờ quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hướng các phong trào thi đua, cuộc vận động tới mục tiêu tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực của cuộc sống nên luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo ra không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị. Điều này đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu khẳng định, động lực từ các phong trào thi đua đã và đang giúp Quảng Ninh dần trở thành tâm điểm của đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong tất cả các lĩnh vực. Thực tế là Quảng Ninh liên tục đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) cũng được cải thiện đáng kể, năm 2017, tỉnh vươn lên dẫn đầu cả nước về PCI và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) sau nhiều năm duy trì ở vị trí nhóm đầu. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,16% (cao nhất so với cùng kỳ 6 năm trở lại đây).

Với những ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua gắn với tình hình thực tế tại từng địa phương, tránh hình thức trong thi đua. Các phong trào thi đua phải thực chất, rõ nét, tác động hiệu quả tới kết quả phát triển KT - XH, nhất là trong lĩnh vực xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, cải thiện môi trường đầu tư,… góp phần tích cực đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch và hội nhập quốc tế.

ĐÀO CẢNH
Quay trở lại đầu trang