55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10.1963 - 30.10.2018

Tiếp tục phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”

09:08 | 31/10/2018
Nhìn lại chặng đường trước đổi mới với vô vàn những khó khăn, chúng ta thấy rõ hơn đổi mới là đòi hỏi hết sức bức thiết từ chính thực tiễn địa bàn, vừa là quyết sách đúng đắn của Đảng, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hòa bình lập lại trên toàn miền Bắc đến trước đổi mới (giai đoạn 1955 - 1985), nhất là từ khi tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 30.10.1963 đến nay, đặc biệt từ sau Đại hội XI của Đảng, cả hệ thống chính trị của tỉnh luôn chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên, đã phát hiện, nhận diện sâu sắc hơn về những tiềm năng, lợi thế cùng với thách thức, khó khăn phải giải quyết và mâu thuẫn nội tại của sự phát triển để đề ra các mục tiêu, định hướng trong từng giai đoạn.

Dám nghĩ, dám làm


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc

Kế thừa những thành tựu đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”; đi sâu đổi mới, quyết tâm tìm tòi, tạo ra động lực phát triển mới.

Với tư duy dám nghĩ, dám làm, Quảng Ninh đã triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng một cách sáng tạo, trở thành điểm sáng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đột phá về mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ; thực hiện nhất thể hóa chức danh và hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy Đảng và chính quyền, đóng góp tiền đề cơ sở lý luận, thực tiễn để Trung ương tổng kết, lan tỏa trong cả nước. Hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tại Quảng Ninh đem lại sự cải thiện rõ rệt hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở… Từ đây nguồn lực con người được khơi thông và được khẳng định qua chính kết quả phát triển kinh tế - xã hội ngày càng toàn diện.

Nền kinh tế được định hướng giảm dần việc dựa vào tài nguyên không tái tạo như than, khoáng sản, đất và tăng dần các yếu tố bền vững như dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ, đầu tư, thương mại, cảnh quan, văn hóa...; lấy du lịch, dịch vụ làm trung tâm. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng các quy hoạch chiến lược (về phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển khoa học công nghệ…) với sự phối hợp tư vấn của các tập đoàn hàng đầu thế giới, định hình khuôn khổ phát triển thống nhất, toàn diện và bền vững, gắn trực tiếp với công tác xúc tiến đầu tư.

Huy động mọi nguồn lực tập trung tạo đột phá về hạ tầng. Từ các giải pháp thu ngân sách bền vững, đổi mới hệ thống chính trị và tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi thường xuyên, hàng năm, tỉnh dành tối thiểu 55% tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển (năm 2017 là 63,5%, mức chi đầu tư phát triển cao nhất cả nước). Đồng thời, tạo đột phá giải quyết nút thắt về hạ tầng thông qua hợp tác công - tư (PPP), vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ chủ yếu về giải phóng mặt bằng và cứ với 1 đồng ngân sách bỏ ra, Quảng Ninh thu hút được trên 8 đồng ngoài ngân sách cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây, Quảng Ninh được đánh giá là hình mẫu trong huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông của cả nước, chỉ trong 2,5 năm (2015 - 2018), hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, hiện đại với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa chiếm trên 75%. Các công trình dịch vụ công như hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, trụ sở các cơ quan,… được đầu tư theo hướng hợp tác công - tư, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ công phục vụ người dân.

Đột phá về cải cách hành chính được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Với tư duy mới, Quảng Ninh đã tách dần dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước với các mô hình mới như: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, liên kết đến cấp xã hoạt động hiệu quả, trở thành trung tâm của nền hành chính phục vụ; Ban Hỗ trợ Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh trở thành đầu mối giao dịch duy nhất giữa chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp.

Đột phá về nguồn nhân lực được chú trọng thông qua Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020”. Hằng năm, tỉnh dành khoảng 100 tỷ cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cả trong và ngoài nước. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh không ngừng được nâng lên, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%.  Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong toàn quốc thực hiện bổ nhiệm thông qua thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở.


Vòng quay Mặt trời bên bờ Vịnh Hạ Long

Top 5 tỉnh, thành phố đứng đầu về nộp ngân sách

Với những nguồn lực mới, từ một vùng mỏ bị thực dân Pháp khai thác kiệt quệ, thời kỳ đầu đổi mới còn phụ thuộc vào ngân sách trung ương, đến nay Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh phát triển mạnh, tỉnh duy nhất cả nước có 4 thành phố, tốc độ tăng trưởng GRDP những năm gần đây hơn 10%/năm, luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu về mức nộp ngân sách nhà nước. Năm 2017, Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính. Nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã và đang mở rộng đầu tư phát triển các dự án trên địa bàn.

Diện mạo Quảng Ninh đổi thay từng tháng, từng ngày, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi, biên giới đến hải đảo. Sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá rất cao; nhiều địa phương bạn học hỏi kinh nghiệm.

Quảng Ninh phấn khởi, tự hào trước những sự kiện, con số ấn tượng như: lần đầu đón du khách thứ 10 triệu; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình động lực: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng, Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ, nhất là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn dự kiến bắt đầu khai thác từ cuối năm 2018; tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khởi công, triển khai thủ tục đầu tư Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục... Tất cả sẽ mở ra những cơ hội giao thương, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ cho tất cả các địa phương trên địa bàn, ghi dấu ấn quan trọng trong chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của tỉnh; là nền tảng quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình đổi mới, phát triển của Quảng Ninh.

Tạo động lực phát triển nhanh, bền vững

Bước vào thời kỳ phát triển mới, cùng với những thuận lợi, thời cơ, Quảng Ninh đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Quảng Ninh với khát vọng vươn lên, cần tiếp tục đồng lòng đưa Quảng Ninh phát triển trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trên con đường đó, Quảng Ninh xác định phát triển dựa vào tiềm năng, lợi thế, kiên trì với quan điểm dựa vào nội lực chủ yếu; nhanh chóng nắm bắt thời cơ, phát triển nhanh, bền vững nhưng không phải bằng mọi giá, tập trung vào một số nhóm giải pháp quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt đồng bộ và xuyên suốt quan điểm “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Trong đó, cần vận hành tốt những mô hình mới, tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm, nhất là các mô hình nhất thể hóa chức danh, hợp nhất cơ quan để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sớm đưa các chủ trương, chính sách vào đời sống. Tiếp tục sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy bảo đảm  nâng cao hiệu quả hoạt động thực chất. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu và quyết liệt của người đứng đầu, tạo sự thống nhất, sức lan tỏa trong nhận thức, quyết tâm hành động.

Thứ hai, tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại để tạo thêm động lực phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh khai thác lợi thế cảng biển nước sâu tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, cảng Nam Tiền Phong, nghiên cứu cảng Hòn Nét - Con Ong. Tiếp tục thu hút phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch, xây dựng các đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Thứ ba, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và lợi thế của từng địa phương để phát triển dịch vụ trở thành khu vực kinh tế quan trọng hàng đầu. Đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ hiện đại, vươn tầm quốc tế để hình thành các trung tâm du lịch lớn tại Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và Móng Cái; điều chỉnh chiến lược phát triển Khu kinh tế Vân Đồn theo hướng không chờ đợi cơ chế, chính sách của Trung ương; tập trung thu hút các nhà đầu tư đẳng cấp, xây dựng Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ phức hợp cao cấp có casino với những ngành nghề mới, công nghệ mới, một vùng động lực phát triển của tỉnh.

Thứ tư, phát triển bền vững các nguồn thu ngân sách thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả của doanh nghiệp, tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục đẩy mạnh đối tác công - tư trên cơ sở vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quy luật của kinh tế thị trường với nguyên tắc: Nhà nước bảo đảm vai trò điều tiết chăm lo cho đối tượng chính sách, đầu tư cho khu vực khó khăn và mở rộng thu hút nguồn lực xã hội hóa đối với những lĩnh vực nhân dân, doanh nghiệp làm được và làm tốt hơn. Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, đón đầu xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đi đầu xây dựng thành phố thông minh tạo thuận lợi nhất phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và du khách. Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực tư nhân, tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác xã phát triển.

Thứ năm, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, phát huy hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP gắn với các hoạt động du lịch, dịch vụ, văn hóa. Tập trung mạnh nguồn lực, đẩy nhanh Chương trình 135, Đề án 196, bảo đảm đến năm 2020 đưa các xã, thôn bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, giảm nghèo bền vững.

Thứ sáu, đưa văn hóa, con người phát triển đạt đến những chuẩn mực tương xứng với vị thế năng động, tiên phong của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành “nơi cần đến và nơi đáng sống” theo tinh thần Nghị quyết 11 của tỉnh.

Những năm trước mắt, thực hiện các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Quảng Ninh sẽ tận dụng thuận lợi, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Sơn lược ghi
Quay trở lại đầu trang