55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10.1963 - 30.10.2018

Đi đầu về đổi mới mô hình tăng trưởng

09:23 | 31/10/2018
55 năm trước, ngày 30.10.1963, tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa II, đã ra Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Từ một tỉnh miền núi - ven biển nhiều khó khăn, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong ba cực tăng trưởng của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong suốt 55 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh không ngừng phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh đã đề ra những chính sách, chiến lược, mô hình tăng trưởng, phát triển phù hợp với từng thời kỳ, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc, là địa phương đi đầu trong cả nước về đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc, nhìn lại quá trình trưởng thành và phát triển 55 năm, những thành quả đã minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh cũng hết sức trân trọng sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các bộ, ban, ngành, Trung ương, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước, công lao đóng góp của các thế hệ đi trước. Trên chặng đường phía trước, đồng bào các dân tộc Quảng Ninh dù ở bất cứ đâu vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin, nhiệt huyết, xứng đáng với truyền thống Đất Mỏ anh hùng, chung tay quyết tâm xây dựng, khẳng định vị thế mới về một Quảng Ninh năng động, sáng tạo với vai trò động lực, dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước, tạo dựng vị trí vững chắc về một trung tâm du lịch, dịch vụ trên bản đồ quốc tế.

Phan Hà
Quay trở lại đầu trang