55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10.1963 - 30.10.2018

Phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số PCI, Par Index

09:24 | 31/10/2018

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy: KT - XH 9 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây; chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện, mô hình tăng trưởng dịch chuyển dần sang chiều sâu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng khá, ngành than đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, phát triển theo hướng bền vững, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và của cả nước. Thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 17%, chiếm tỷ trọng 74% tổng thu ngân sách; kỷ luật - kỷ cương tài chính, ngân sách được tăng cường, bảo đảm cân đối vững chắc thu, chi ngân sách; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phương (DCCI) được đẩy mạnh, với nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả; tạo được niềm tin, thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn vào tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, các dự án tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt đã khánh thành đưa vào sử dụng dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng, góp phần tạo hiệu ứng, động lực phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; Chương trình nông thôn mới và Đề án 196 đưa các xã, thôn tra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi Chương trình 135, Đề án OCOP được triển khai tích cực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, kinh tế - xã hội vẫn đối diện với không ít khó khăn, thách thức, tồn tại và hạn chế như: Hoạt động kinh tế biên mậu chưa phát triển sôi động, lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu còn ít; kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tình hình SXKD của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn; các dự án thành phần thuộc Đề án đô thị thông minh, Đề án xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn II triển khai chậm…

Để khắc phục thực trạng nêu trên, UBND tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; phấn đấu đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý IV đạt 12%, cả năm đạt trên 11%. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số PCI, Par Index, cải thiện, nâng cao chỉ số Papi, Sipas.

Chủ động, linh hoạt trong điều hành thu, chi ngân sách; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và việc thực thi nhiệm vụ công vụ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải trình những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân và doanh nghiệp…

Hải Sơn
Quay trở lại đầu trang