Chính sách và cuộc sống

Tự soi, tự hỏi!

07:24 | 01/11/2018
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng chất lượng với nhiều vấn đề “nóng” được đặt ra. Nhiều chất vấn rất sắc sảo, thể hiện trí tuệ của các ĐBQH! Nhiều câu trả lời thuyết phục của người trả lời chất vấn - thêm lần nữa, ĐBQH và cử tri cả nước có quyền tin tưởng vào năng lực của các “tư lệnh” bộ, ngành!

Thế nhưng vẫn còn đó câu hỏi: Có hay không những “tư lệnh” trả lời còn chung chung, còn như “lạc đề”? Có hay không việc “tư lệnh” nắm không chắc số liệu như nói đã thanh toán hết nợ đọng cơ bản nhiệm kỳ trước, nhưng ĐBQH vẫn “trưng” ra con số còn tới hơn 2.000 tỷ đồng nợ đọng từ nhiệm kỳ trước chưa quyết toán, thanh toán?

Minh bạch, công khai tình hình kinh tế - xã hội đất nước thì cử tri mới có thể kiểm tra, giám sát. Dân có biết mới có thể bàn. Khi dân được bàn thì mới có thể kiểm tra, mới có thể giám sát hoạt động từ các bộ, ngành đến các cấp chính quyền, cả những gì làm được và chưa làm được.

Xoay quanh lĩnh vực kinh tế luôn là những vấn đề “nóng”. “Nóng” trong xử lý 12 dự án nghìn tỷ đồng thua lỗ của ngành công thương. “Nóng” trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công, trong cân đối và chi tiêu ngân sách. “Nóng” trong vay nợ quốc gia không vượt ngưỡng và trả nợ quốc gia theo lộ trình để nợ công không vượt “trần”. “Nóng” trong quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên, khoáng sản khi nhiều dự án chỉ định thầu… gây bức xúc, khiếu kiện.

Chưa có phiên chất vấn và trả lời chất vấn nào lại có nhiều ĐBQH giơ biển tranh luận như lần này. Thêm hiểu vẫn còn nhiều vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Càng thấy Chính phủ chỉ đạo điều hành rất quyết liệt, nhưng sự quyết liệt ấy dường như vẫn chưa đủ sức “truyền lửa” cho một số bộ, ngành chăng? Như việc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chuẩn bị cho các dự án sử dụng vốn ODA kéo dài 2 - 3 năm thì càng có hiệu quả xem ra không thuyết phục! Tại sao việc thẩm định không thể nhanh hơn? Tại sao những thủ tục, quy trình hành chính vô lý, không cần thiết vẫn chưa chịu bứt bỏ? Phê duyệt nguồn vốn các dự án ODA tại sao lại có những rào cản như vậy? Chất lượng tư vấn về các dự án ODA  còn “có vấn đề” thì là vấn đề gì? Rõ ràng vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cần phải tự soi, tự hỏi.

Lời hứa và trách nhiệm người đứng đầu trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã cho cử tri cả nước nhìn rõ những gì còn yếu kém, hạn chế. Thành tích, thành tựu tăng trưởng kinh tế sẽ còn khá hơn nhiều, nếu những nghẽn - tắc, bất cập được tháo gỡ. Nếu những lỗ hổng, chệch choạc, khoảng trống trong điều hành được xử lý rốt ráo. “Tư lệnh” các bộ, ngành càng không thể ngại những tranh luận sắc sảo cho dù không “ngọt tai”. Bởi những điều đó đã chỉ rõ những gì con non yếu của bộ này, ngành kia rất cần phải khắc phục.

Cử tri hài lòng về trả lời chất vấn của nhiều “tư lệnh” bộ, ngành. Nhưng cũng cần phải nói đến những bộ trưởng, trưởng ngành còn trả lời chung chung, thậm chí né tránh, chưa đi thẳng vào vấn đề! Vấn đề là bản lĩnh, trí tuệ, tư duy chiến lược của người đứng đầu các bộ, ngành luôn phải tự soi, tự hỏi chính mình!

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang