Chính sách và cuộc sống

Cơ hội mới!

06:58 | 03/11/2018
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được trình QH xem xét. Khi được phê chuẩn và đi vào thực hiện sẽ mở ra cơ hội mới và cả những thách thức mới cho đất nước.

Thuyết minh về Hiệp định nêu ra các con số: Tăng trưởng kinh tế có thể tăng thêm 1,32% vào năm 2035 và tạo việc làm cho 20.000 - 26.000 người mỗi năm. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng khẳng định, thực thi Hiệp định CPTPP, Việt Nam có thể tăng xuất khẩu thêm 4,04% vào năm 2035. Tổng kim ngạch cũng tăng thêm 3,8%, thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu nên tác động tổng thể đến cán cân thương mại có nhiều thuận lợi...

Cơ hội trước mắt, nhưng thách thức, khó khăn cũng không hề ít. Bởi vậy, cần khách quan nhìn nhận cả thuận lợi và những thách thức đặt ra. Thách thức đó là nhiều sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sẽ phải đứng trước áp lực cạnh tranh rất lớn nhưng năng lực cạnh tranh của đất nước, của các doanh nghiệp còn non yếu. Quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của các doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp chưa vươn tới tầm, luôn thua kém về chất lượng, mẫu mã. Đã nhìn thấy trước sẽ có những doanh nghiệp khó khăn, có khi phải “rời trận địa”. Nhưng cũng lại rất rộng đường, rộng cửa cho doanh nghiệp biết đầu tư, biết sản xuất kinh doanh bài bản thỏa sức vượt lên.

Đó còn là việc khi thực thi những cam kết của Hiệp định, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ phải rà soát, điều chỉnh, thậm chí phải sửa đổi một số quy định pháp luật về hải quan, sở hữu trí tuệ, thương mại, đặc biệt là chính sách với người  lao động theo những quy định nghiêm chuẩn hơn.

Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 mở ra trước mắt đòi hỏi bước chân hội nhập không thể do dự, chần chừ. Do dự là tụt hậu. Chần chừ là mãi chạy theo sau. Con thuyền kinh tế đất nước sẽ chuẩn bị thế nào để ra biển lớn? Rõ ràng là phải có tâm thế chủ động. Rõ ràng phải có tư duy mới, chiến lược xa dài để cùng các quốc gia thực hiện các cam kết, ràng buộc trong Hiệp định một cách nghiêm túc.

Bước vào sân chơi hội nhập sẽ đưa đất nước vượt lên trong tâm thế và cách nhìn mới. Điều này cũng đòi hỏi các bộ, ngành khi kiến tạo chính sách phải nhạy bén, trách nhiệm hơn với cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đã đến lúc tư duy xin - cho phải thật sự bứt bỏ. Đã đến lúc công khai, minh bạch phải là thước đo trong hành động của các bộ, ngành cho đến chính quyền các cấp. Sẽ không còn chỗ cho những “công bộc” nói mà không làm, hoặc quen cách biện minh, đổ lỗi. Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cũng sẽ phải rõ ràng.

Hiệp định CPTPP sẽ là bước chuyển động mới của kinh tế đất nước! Sự trung thực trong sản xuất, kinh doanh sẽ tạo dựng nên uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, của đất nước.

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang