Ngày làm việc thứ hai mươi, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XIV:

Thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

19:54 | 15/11/2018
Chiều 15.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với 91,55% tổng số ĐBQH tán thành.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 28 Điều. Luật khẳng định rõ, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc thuộc 15 lĩnh vực.  Theo đó, phạm vi bí mật trong lĩnh vực kinh tế bao gồm: Kế hoạch đầu tư và dự trữ quốc gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; Thông tin về tài chính, ngân hàng; Phương án, kế hoạch thu, đổi tiền, phát hành tiền; Thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc, công nghệ in, đúc tiền và các giấy tờ có giá; Số lượng và nơi lưu giữ kim loại quý hiếm, đá quý và các vật quý hiếm khác của Nhà nước;  Thông tin về công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi; Kế hoạch vận tải có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Thông tin về quá trình xây dựng quy hoạch ở cấp quốc gia, vùng, tỉnh, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, cửa khẩu, hệ thống kho dự trữ quốc gia, hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho vũ khí, công nghiệp quốc phòng, an ninh.


Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước  
Ảnh: Quang Khánh

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định rõ cấm hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông... Đồng thời, căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.


Đoàn ĐBQH Lạng Sơn
Ảnh: Quang Khánh

Luật Bảo bệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020. Nhưng với quy định bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 1.1.2019, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước quy định thời hạn bảo vệ gồm: 30 năm đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm đối với bí mật nhà nước độ Tối mật; 10 năm đối với bí mật nhà nước độ Mật. Cơ quan, tổ chức đã xác định bí mật nhà nước có trách nhiệm xác định thời hạn bảo vệ đối với bí mật nhà nước đó bảo đảm kết thúc trước ngày 1.7/.2021.

Đối với trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật này có hiệu lực thì phải tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định tại Điều 20 của Luật này tính từ thời điểm gia hạn; nếu không được gia hạn thì phải giải mật theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc sau thời điểm Luật này có hiệu lực thì bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước được ban hành theo quy định của Luật này tiếp tục được bảo vệ đến hết thời hạn đã được xác định hoặc gia hạn; nếu không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước thì phải giải mật theo quy định của Luật này.


Ảnh: Quang Khánh

Trước khi QH biểu quyết, UBTVQH đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật do Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày trước QH. Theo đó, phạm vi bí mật nhà nước được quy định trong dự thảo Luật trình QH là giới hạn thông tin quan trọng, chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Trên cơ sở phạm vi tại Điều này, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành danh mục cụ thể về bí mật nhà nước theo trình tự, thủ tục chặt chẽ. Như vậy, không phải tất cả các thông tin trong các lĩnh vực này đều là mật. Nghiên cứu pháp luật về bảo vệ bí mật của một số nước cũng có quy định tương tự về phạm vi bí mật nhà nước như vậy. Vì vậy, UBTVQH cho rằng, quy định như dự thảo Luật là phù hợp.      

UBTVQH cũng nhận thấy, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành sẽ là văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, việc xác định bí mật nhà nước trước hết cần tuân thủ các quy định tại Luật này. Đối với một số luật có nội dung liên quan đến việc công khai thông tin, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát và thấy rằng, một số luật có quy định cụ thể những thông tin cần được công khai dựa trên nguyên tắc “chỉ công khai các thông tin không thuộc bí mật nhà nước” hoặc đã có quy định loại trừ các trường hợp thông tin là bí mật nhà nước. Thực tế cũng cho thấy, việc công khai thông tin cần được xác định theo những giai đoạn nhất định, nên quy định phạm vi bí mật nhà nước như dự thảo Luật đã rõ, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Phương Thuỷ
Quay trở lại đầu trang