Ngày làm việc thứ hai mươi, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XIV:

Thảo luận dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

19:55 | 15/11/2018
Chiều 15.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Có khắc phục được hết những tồn tại hiện nay?

Các ĐBQH cơ bản tán thành với việc sửa đổi Luật Quản lý thuế hiện hành, tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế; thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế, quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định pháp luật; góp phần tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhấn mạnh việc Luật Quản lý thuế mới đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nên một số đại biểu cho rằng, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ để hoàn thiện hơn nữa dự thảo Luật, thực sự khắc phục hết các hạn chế, tồn tại đã thấy rõ qua quá trình triển khai, tránh sửa đổi, bổ sung nhiều lần.


ĐBQH Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc)
Ảnh: Quang Khánh

ĐBQH Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) nhận thấy, quy định như khoản 1, Điều 1 về phạm vi điều chỉnh chưa bao quát được hết nội dung của chính dự thảo Luật. Theo đại biểu, cần bổ sung điều chỉnh đối với trách nhiệm quản lý Nhà nước về thuế. Mặt khác, tại khoản 2 quy định “Căn cứ quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan, Chính phủ quy định việc quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu”. Đại biểu Trần Văn Tiến băn khoăn, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu có thuộc khoản thu được quản lý như những loại thuế không? Nếu những khoản thu này được quản lý như những loại thuế hiện hành, theo đại biểu, phạm vi điều chỉnh ở khoản 1 phải bao gồm cả với những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý. Theo đại biểu, việc quy định thu với những khoản thu khác này phải được quy định chi tiết trong dự thảo Luật để tăng tính minh bạch.

Cần luật hóa việc đối thoại hàng năm với người nộp thuế

Về nội dung quản lý thuế tại Điều 4, ĐBQH Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) đề nghị, bổ sung quy định cơ quan quản lý thuế hàng năm tổ chức đối thoại với người nộp thuế để giải quyết những vướng mắc, băn khoăn của đối tượng nộp thuế. Thực tế, thời gian qua, việc Thủ tướng Chính phủ hay lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả rất tốt trong quá trình quản lý, điều hành. Cơ chế đối thoại giải đáp thắc mắc, băn khoăn, trăn trở cũng bảo đảm cách hiểu thống nhất từ cơ quan quản lý thuế đến đối tượng có nghĩa vụ phải nộp thuế. ĐB Nguyễn Tạo cũng lưu ý, các cuộc đối thoại sẽ giúp thu thập thông tin kịp thời từ các đối tượng liên quan, hạn chế khắc phục dần hiện tượng thông tin một chiều, áp đặt từ trên xuống dưới, bảo đảm dân chủ xã hội, giám sát xã hội, góp phần thực hiện phòng, chống tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu, bảo đảm quản lý thuế đúng luật, trong sạch. Do vậy, bên cạnh bổ sung vào Điều 4, đại biểu cũng đề nghị quy định rõ tại Điều 18 về nghĩa vụ tổ chức đối thoại hàng năm của các cơ quan quản lý thuế.


ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp)
Ảnh: Quang Khánh

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị, bổ sung quy định người nộp thuế phải được biết mức thuế phải nộp của đối tượng nộp thuế khác có cùng loại sản xuất, kinh doanh, cùng địa bàn, cùng quy mô… nếu có yêu cầu để phòng ngừa tình trạng bao che, không công bằng khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Về quyền hạn của cơ quan quản lý thuế, đại biểu đề nghị, bổ sung quyền hạn kiểm tra, kiểm toán thuế hàng năm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn nhằm đảm bảo không bị thất thu thuế đối với các doanh nghiệp này vì thời gian qua nợ đọng thuế, trốn thuế, khai man thuế xuất phát từ việc thiếu kiểm tra, kiểm toán hàng năm của cơ quan thuế.

Phương Thủy
Quay trở lại đầu trang