Ngày làm việc thứ 21, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIV:

Thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

18:15 | 16/11/2018
Chiều 16.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang)
Ảnh: Quang Khánh

Vướng mắc chủ yếu do thực thi

Các ĐBQH đồng tình với việc sửa đổi Luật Đầu tư công nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động đầu tư công và nguồn vốn đầu tư công; khắc phục một bước tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải… Về phạm vi sửa đổi, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cho rằng, Luật Đầu tư công ban hành và có hiệu lực 3 năm nhưng các văn bản hướng dẫn mới ban hành 1 năm trở lại đây nên việc đánh giá tác động triển khai thực hiện Luật là chưa toàn diện, chưa đầy đủ. Những vướng mắc trong thực thi Luật thời gian qua chủ yếu là do khâu thi hành và vấn đề về kỹ thuật khiến địa phương bị lúng túng. Do đó, theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, phạm vi sửa đổi chỉ nên tập trung vào một số điều thật sự cần thiết để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế. Chính phủ cần có chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công rõ ràng, kịp thời để pháp luật về đầu tư công được thực hiện tốt hơn. Cùng quan điểm này, ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) đề  nghị, cần thực hiện đúng Nghị quyết của QH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Theo đó, chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự vướng mắc đã được đánh giá tác động, đảm bảo sự thống nhất với hệ thống pháp luật.


ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông)
Ảnh: Quang Khánh

Không đặt nặng vấn đề sửa đổi, bổ sung hay sửa đổi toàn diện, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) cho rằng, điều quan trọng là phải lựa chọn được những vấn đề thực sự bức thiết để sửa đổi. Không đưa vào dự thảo luật những quy định chưa được đánh giá kỹ lưỡng nhưng cũng không nên cứng nhắc. Đại biểu đề nghị cần phân định, bóc tách cụ thể những hạn chế nào thuộc về cơ chế, chính sách, thể chế pháp luật, những hạn chế nào do con người, do quá trình tổ chức thực hiện để tiến hành sửa đổi; đồng thời, cần lắng nghe ý kiến từ các địa phương, đặc biệt là từ cơ sở.   


Toàn cảnh phiên họp Quốc hội
Ảnh: Quang Khánh

Chưa gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu ra

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cũng nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Đầu tư công nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng. Tại Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII đã nêu rõ 2 nhiệm vụ hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực này, đó là  quản lý đầu tư công đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, đổi mới cách thức lựa chọn dự án đầu tư theo mức độ hiệu quả kinh tế và xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hiệu quả kinh tế của các dự án. Tuy nhiên, đối chiếu với dự thảo Luật thì 2 yêu cầu này, theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, chưa được thể hiện đậm nét, còn thiếu vắng các tiêu chí lựa chọn dự án; chưa gắn việc phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu ra. Dự thảo Luật cũng chưa quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với hiệu quả dự án, nhất là trong trường hợp đầu tư không hiệu quả, thất thoát, lãng phí. Do đó, đại biểu đề nghị ở lần sửa đổi này cần bổ sung các tiêu chí đánh giá dự án và hiệu quả đầu ra, kiên quyết không đưa vào kế hoạch những dự án chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội, không phân bổ cho các dự án ở giai đoạn sau nếu chưa làm rõ hiệu quả đầu tư ở giai đoạn trước, đồng thời cũng bổ sung các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với hiệu quả đầu tư.

Về điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đề nghị, cân nhắc quy định dự án thuộc danh mục của chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư toàn bộ chương trình thì không phải quyết định chủ trương đầu tư. “Bởi khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư thì những danh mục dự án, chưa xem xét phê duyệt chủ trương các dự án cụ thể. Nếu không thực hiện thủ tục quyết định chủ trương dự án thì sẽ có nguy cơ dẫn đến đầu tư dàn trải, lãng phí, không bảo đảm cân đối vốn đầu tư công, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé nói. Trong khi đó, ĐB Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) đề nghị, dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn về dự án đầu tư công khẩn cấp.


ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang)
Ảnh: Quang Khánh

Dự thảo Luật bổ sung quy định về dự án chuẩn bị đầu tư. Theo đó, dự án chuẩn bị đầu tư được xác định là dự án độc lập. Điều 5 và Điều 6 của dự thảo Luật cũng tách việc đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư công thành lĩnh vực, dự án đầu tư công riêng. Đại biểu Nguyễn Trường Giang không tán thành với quy định này vì không bảo đảm thống nhất với Luật Xây dựng. Theo quy định tại Điều 134 Luật Xây dựng thì vốn chuẩn bị dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án. Ngoài ra, một trong những tiêu chí để phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư là theo nhóm dự án, nên nếu dự án thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự án đầu tư thuộc các nhóm khác nhau, có thể sẽ do các chủ thể khác nhau quyết định. Việc bổ sung quy định này tuy có thể khắc phục được một số hạn chế như cơ quan soạn thảo đã nêu, nhưng lại có khả năng phát sinh những bất cập khác khó xử lý trên thực tiễn. Đồng thời, quy định này không bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong quá trình phê duyệt, triển khai thực hiện của một dự án đầu tư, đại biểu Nguyễn Trường Giang nêu quan điểm.

Hà An
Quay trở lại đầu trang