Chính sách và cuộc sống

Điểm tựa vững bền!

07:31 | 27/12/2018
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã kết thúc tốt đẹp sau 2 ngày làm việc trách nhiệm!

Thời gian ngắn nhưng phải quyết những vấn đề hệ trọng của Đảng trong công tác cán bộ cấp chiến lược. Đó là chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ Khóa XIII. Đó là lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đó là quyết định kỷ luật cán bộ sai phạm, củng cố niềm tin trong Nhân dân!
Dành những ngày cuối năm để bàn thảo công tác cán bộ cấp chiến lược với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ, minh bạch và chắc chắn từng khâu từng bước, đủ thấy Đảng ta đặt công tác cán bộ quan trọng, hệ trọng thế nào. Then chốt của mọi then chốt trong chọn người xứng tầm, đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ để lo việc Đảng, việc nước, việc dân nên chỉ đạo từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất công phu, thận trọng. Công phu để chọn người xứng đáng cần chọn. Thận trọng để không để những người cơ hội chính trị, nhạt nhòa tư tưởng, thiếu bản lĩnh và lợi ích nhóm, kéo bè cánh, cục bộ, vụ lợi vào Ban Chấp hành Trung ương.

Quy hoạch cán bộ mới chỉ là khâu mở đầu, bước đi đầu tiên của công tác nhân sự. Những ứng viên vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược thông qua trong Hội nghị Trung ương 9 không phải là “bất di bất dịch”! Thời gian thử thách, rèn luyện sẽ còn tiếp tục nhằm đánh giá một cách công tâm và minh bạch. Phẩm chất đạo đức, tài năng, bản lĩnh từng ứng viên sẽ tiếp tục được thử thách như “vàng tôi trong lửa”! Vàng thật thì lửa càng đỏ, càng chói sáng “vàng mười”!

Hàng loạt đổi mới trong quy chế, quy trình, quy định đánh giá, chọn lựa cán bộ không gì khác đều vì mục đích cao nhất là chọn cho được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất để gánh vác giang sơn trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng! Việc lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng không mục đích gì khác để từng “công bộc ”then chốt của then chốt có dịp tự soi, tự nhìn lại chính mình xem nhưng gì đã làm được và cả những gì chưa làm được. 

Hội nghị Trung ương 9 có sức thu hút lớn với dư luận cả nước. Vì Đảng của dân, sống trong lòng dân, tất cả là vì dân, lo cho dân. Thêm hiểu vì sao hơn 95 triệu dân cả nước lại có niềm tin lớn với đảng như vậy. Đó chính là Đảng tuyên chiến rất quyết liệt với  tham nhũng và thao túng quyền lực - rất trúng lòng dân. Đó chính là những thành công bước đầu trong cuộc chiến còn lắm cam go và thách thức. Đảng không vui gì khi phải kỷ luật, phải truy tố hình sự những đảng viên của mình, người dân cũng không ai mong những người con của mảnh đất hình chữ S này phải kỷ luật, phải vào vòng lao lý. Nhưng vì một đảng trong sạch vững mạnh, vì một giang sơn thịnh vượng, hùng cường thì dứt khoát không thể để cho quyền uy bị thao túng, lợi ích nhóm khuynh đảo, hoành hành. Chưa bao giờ Đảng kỷ luật nhiều đảng viên nắm giữ các trọng trách cao như vừa qua. Xót xa đấy, đau đớn đấy, nhưng với một đảng luôn nhìn thẳng, biết tự soi, tự sửa thì không thể nào làm khác được. Ngay trong hội nghị này, việc Trung ương quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh với ông Tất Thành Cang cũng là giữ nghiêm kỷ luật. Đó cũng chính là thêm lần cảnh tỉnh những cán bộ đảng viên khác. Càng thấy thông điệp không có “vùng cấm”, không có “bầu trời riêng” cho bất cứ ai cho dù đương chức, hay đã nghỉ hưu đã và đang được thực hiện quyết liệt.

Liêm chính, trong sạch trong từng công bộc chính là vai trò tự nêu gương. Giữ trọng trách càng cao, vai trò tự nêu gương càng phải sáng. Đảng trong sạch chính là sức mạnh. Đảng trong sạch chính là “kỷ cương, phép nước” trong điều hành kinh tế - xã hội một quốc gia đi vào hội nhập với vị thế, uy thế mới! Lòng dân hướng về Hội nghị vì việc của Đảng cũng là việc của dân. Đảng bàn việc Đảng trên cơ sở tâm nguyện và lợi ích của người dân, và niềm tin của Nhân dân là điểm tựa vững bền để Đảng khẳng định vai trò không thể thay thế trong dòng chảy lịch sử của dân tộc!

Đăng Quang
Quay trở lại đầu trang