Cầu nối trao đổi các vấn đề

08:31 | 22/03/2019
Báo Đại biểu Nhân dân là nguồn thông tin quan trọng để chúng tôi khai thác phục vụ hoạt động của HĐND, nhất là những kinh nghiệm, kỹ năng, cách làm sáng tạo của các địa phương. Thực sự chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm của báo như cầu nối giữa hoạt động thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Bắc Giang với cả nước và cũng là nơi để chúng tôi có thể trao đổi những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực hiện Luật ở cơ sở.

Gắn kết HĐND với thực tế và cử tri

Trong việc tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vai trò của truyền thông rất quan trọng, thể hiện trên rất nhiều phương diện. Đối với các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của HĐND được quy định trong Luật, tác động của truyền thông đã giúp cho việc thực hiện hiệu quả và đúng pháp luật hơn. Như việc xây dựng dự thảo các nghị quyết phải được quan tâm kịp thời, từ lắng nghe ý kiến, đến thông tin lấy ý kiến, định hướng dư luận, tiếp thu ý kiến. Truyền thông đã giúp cho việc công khai những vấn đề quan trọng, thiết thực và việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, quyết sách phù hợp với thực tiễn.


Ảnh: Thái Bình

Trong hoạt động giám sát của HĐND, truyền thông luôn đồng hành với HĐND, từ việc cung cấp thông tin, tạo diễn đàn sâu rộng đối với hoạt động của chính quyền các cấp. Thông qua đó, HĐND sẽ nắm bắt được kịp thời hơn các hoạt động chấp hành và điều hành của UBND và các cơ quan chức năng, từ việc thực thi theo chức năng đến tính phù hợp trong thực tiễn, tổng kết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Các cơ quan truyền thông, trong đó có Báo Đại biểu Nhân dân trên thực tế là tấm gương phản chiếu, là kênh thông tin quan trọng để kết nối giữa cử tri với HĐND, đại biểu HĐND để việc thực hiện giám sát của HĐND tốt hơn. Cũng qua đó, cử tri thực hiện quyền giám sát của mình đối với các cơ quan chính quyền địa phương theo quy định của luật.

Đơn cử, thời gian qua, vấn đề quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường, khai thác đất, đá, cát, sỏi cho thuê nhà xưởng, thu hút FDI… là những vấn đề “nóng” trong quá trình phát triển, được cử tri quan tâm, được báo chí phản ánh nhiều. Đó là những thông tin quan trọng để HĐND lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giám sát. Khi các cuộc giám sát được Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện, các cơ quan báo chí địa phương, cũng như Báo Đại biểu Nhân dân đều rất quan tâm, cử phóng viên dự, đưa tin kịp thời diễn biến, kết quả các buổi làm việc của Đoàn giám sát. Qua đó, các cơ quan truyền thông phản ánh trung thực, đầy đủ, khách quan kết quả giám sát, tạo được vai trò, vị thế, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND tạo hiệu ứng xã hội tích cực, được nhân dân đồng thuận cao và được tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc ở tất cả các cấp, các ngành.

Đối với việc tổ chức các kỳ họp HĐND, truyền thông đã đóng vai trò to lớn tác động đến thành công của các kỳ họp HĐND, các phiên họp Thường trực HĐND và giúp cho việc thực hiện quyền giám sát thông qua các kỳ họp, phiên họp đạt kết quả cao hơn. Nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, việc thảo luận tại các kỳ họp đã thể hiện rất rõ tác động của truyền thông đối với việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND. Thực tế ở Bắc Giang cho thấy, người dân thường quan tâm hơn tới các vấn đề cụ thể, thiết thực đến họ và các phương tiện truyền thông đã thực hiện tốt điều đó, thể hiện qua việc các báo, đài địa phương và Báo Đại biểu Nhân dân, trong thời gian diễn ra kỳ họp HĐND đã xây dựng các chuyên mục, các phóng sự chuyên đề hoặc các cuộc phỏng vấn bên lề kỳ họp về những vẫn đề nóng, nổi cộm được cử tri quan tâm. Qua đó, các vấn đề được HĐND bàn bạc, quyết định đến với người dân nhanh hơn, đi vào cuộc sống nhanh hơn và tạo sức ép cho việc tổ chức các kỳ họp ngày một tốt hơn.


Các đại biểu dự Hội nghị
Ảnh: Lâm Hiển 

Trong hoạt động TXCT, truyền thông đã góp phần làm cho việc tổ chức các cuộc TXCT ngày càng đa dạng, bớt hình thức và cũng có chất lượng hơn. Ở Bắc Giang, chúng tôi luôn quan tâm tổng hợp tất cả các vấn đề được phản ánh trên các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương để cung cấp đầy đủ cho các đại biểu nhằm tạo sự chủ động trong việc TXCT. Thống nhất việc tuyên truyền khách quan, công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trước, trong và sau TXCT, đặc biệt là thông tin đầy đủ, đa chiều về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Phối hợp xây dựng từ hai phía

Từ thực tiễn ở Bắc Giang, chúng tôi nhận thấy để truyền thông góp phần cho việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở cơ sở được tốt hơn phải có sự phối hợp mang tính xây dựng từ hai phía: Các cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông đại chúng. Trước hết là việc phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan và có thiện chí. Việc thông tin phải vì mục tiêu chung, không tạo ra mâu thuẫn giữa nhận thức và hành vi trong quá trình thông tin. Phải bảo đảm sự nhạy bén, kịp thời, sát thực tế, tôn trọng sự đa dạng, đa chiều trong xã hội và theo đến cùng những vấn đề cần quan tâm, vì mục tiêu để pháp luật đi vào cuộc sống và được thực thi tốt hơn.


Ảnh: Lâm Hiển

Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan truyền thông thời gian qua đã đồng hành với HĐND tỉnh Bắc Giang trong việc tổ chức Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt là Báo Đại biểu Nhân dân. Báo đã có chuyên trang cho hoạt động của HĐND Bắc Giang, thường xuyên cử phóng viên về địa phương cùng chúng tôi nắm các hoạt động của HĐND trong các kỳ họp, phiên họp, các hoạt động giám sát, TXCT và thông tin trên báo. Đồng thời, Báo Đại biểu Nhân dân cũng là nguồn thông tin quan trọng để chúng tôi khai thác phục vụ hoạt động của HĐND, nhất là những kinh nghiệm, kỹ năng, cách làm mới của các địa phương. Thực sự chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm của Báo đại biểu Nhân dân như cầu nối giữa hoạt động thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Bắc Giang với cả nước và cũng là nơi để chúng tôi có thể trao đổi những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực hiện Luật ở cơ sở.

Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang
NGUYỄN ÁNH ghi
Quay trở lại đầu trang