CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:57 | 20/06/2018 (GMT+7)
.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với Kiểm toán Nhà nước

23:58 | 13/04/2017
Sáng 13.4, tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch Nước, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước...

Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2016 đã kiến nghị xử lý tài chính trên 38,3 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm hoạt động. Kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước và góp phần tích cực vào việc phòng, ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán thông qua việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 150 văn bản quy phạm pháp luật nhằm ngăn chặn thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách. Kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Kiểm toán Nhà nước xác định giá trị vốn nhà nước tại 7 doanh nghiệp đã làm tăng thêm giá trị vốn nhà nước trên 20,8 nghìn tỷ đồng. Qua kiểm toán 27 dự án giao thông BOT, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn so với phương án tài chính ban đầu là trên 107 năm. Trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành 8 nhiệm vụ của Kế hoạch Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2013 - 2017, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng...

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và các đại biểu  Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước phải luôn theo sát và phục vụ quá trình quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; nâng tầm các kết luận, kiến nghị thực sự có chất lượng, tương xứng với địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước phải là công cụ quan trọng để phát hiện hiện tượng, dấu hiệu tham ô, tham nhũng, không tuân thủ pháp luật về kinh tế, tài chính, sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước. Chủ tịch Nước đề nghị, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Các cơ quan tư pháp phải có trách nhiệm tiếp nhận, điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước phải chủ động kiểm toán những ngành, nghề, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và các dự án đầu tư xây dựng.

Chủ tịch Nước yêu cầu hoạt động của Kiểm toán Nhà nước phải luôn theo sát và phục vụ quá trình quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, góp phần tích cực, thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đề nghị Kiểm toán Nhà nước phải luôn quan tâm, coi trọng công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Đề án đầu tư Hệ thống trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 vào năm 2018; thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lâm Hiển
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang