CHÍNH TRỊ
Cập nhật 10:08 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi

00:21 | 22/10/2018
Ngày 21.10, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2017 và 6 tháng năm 2018. Cụ thể, tỉnh đã xử lý trách nhiệm 1 người đứng đầu tại đơn vị, xử lý kỷ luật 33 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; chỉ đạo xử lý 3 vụ việc, 3 vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6. Đến nay Quảng Ngãi đã xử lý xong 5 vụ, còn 1 vụ đang xem xét, xử lý.

Tỉnh đã phát hiện 3 vụ có dấu hiệu tham nhũng về kinh tế; chưa phát hiện hành vi tham nhũng về sai phạm về kinh tế qua hoạt động giám sát của hệ thống cơ quan dân cử và xã hội; chưa phát hiện hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc liên quan đến các cơ quan nhà nước. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế. Có 12 vụ án với 26 bị can bị khởi tố, điều tra về tội danh tham nhũng, kinh tế. Kết quả, đã thu hồi 9,1 tỷ đồng trên tổng số 16,9 tỷ đồng tài sản tham nhũng. Về thi hành phần dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tỉnh đã thu hồi 1,1 tỷ đồng/234,9 tỷ đồng...

 Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Việc thực hiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch còn chậm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp; việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức còn quy định chung chung; công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện số vụ việc tham nhũng còn ít... Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng chống tham nhũng.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình đánh giá Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra; đã chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng. Tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; giám sát, đóng góp cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như vấn đề về tố tụng chưa xử lý tốt; việc giải quyết các vụ việc còn chậm, kéo dài, có những vụ chưa triệt để, chưa nghiêm; tỷ lệ không khởi tố, đình chỉ còn cao... Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tạo sự đồng thuận toàn dân về phòng chống tham nhũng; công khai những kết quả xử lý tham ô, tham nhũng. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định như trách nhiệm, kiểm soát quyền lực, nêu gương, miễn nhiệm đối với cán bộ có vi phạm, xử lý người đứng đầu đối với những cơ quan để xảy ra tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, truy tố, xử lý, xét xử đối với những vụ việc liên quan đến tham nhũng; những vụ án còn dang dở thì phải rà soát, xử lý quyết liệt, dứt điểm...

Nhật Chung
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang