CHÍNH TRỊ
Cập nhật 21:54 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Thẩm tra dự án Luật Thư viện

Tạo điều kiện tiếp cận thông tin, xây dựng văn hóa, con người

14:50 | 26/04/2019
Sáng 26.4, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã thẩm tra dự án Luật Thư viện.

Nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập

Theo tờ trình của Chính phủ, Sau hơn 18 năm thi hành, Pháp lệnh Thư viện đã bộc lộ nhiều bất cập: Chưa bao quát được hết mọi vấn đề, quan hệ xã hội mới phát sinh. Mặt khác, sự phát triển và thay đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp 2013, các đạo luật quan trọng được ban hành khiến nhiều quy định của Pháp lệnh không còn phù hợp.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp

Vì thế, Luật Thư viện được ban hành sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện; phát triển văn hóa đọc; khuyến khích cộng đồng, xã hội tham gia và thiết lập cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động thư viện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tạo cơ sở pháp lý nâng cao năng lực để thư viện thực hiện tốt vai trò là trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục hữu ích, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của nhân dân, góp phần truyền bá tri thức nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng xã hội học tập và phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Dự thảo Luật Thư viện có 7 Chương, 51 Điều, được xây dựng với quan điểm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định vai trò của thư viện đối với sự phát triển văn hóa, con người, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; thúc đẩy đa dạng hóa các loại hình thư viện, đẩy mạnh xã hội hóa để phát huy các nguồn lực trong xã hội, tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời…

Thiếu những quy định khái quát

Các thành viên Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Thư viện nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013 và tạo khung pháp lý mới để phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, khắc phục bất cập trong thực tiễn hoạt động thư viện hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Về tổng thể, Dự thảo Luật Thư viện đã kế thừa những nội dung cơ bản của Pháp lệnh Thư viện, tiếp cận xu hướng phát triển của thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với Hiến pháp và các đạo luật liên quan.


Trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Thị Hoa cho biết, Dự thảo Luật Thư viện thiếu những quy định khái quát để tạo hành lang pháp lý phát triển các loại hình thư viện và văn hóa đọc

Điểm mới của Dự thảo Luật so với Pháp lệnh Thư viện 2000 là bổ sung 2 chương quy định về hoạt động thư viện và xếp hạng, đánh giá hoạt động thư viện; mở rộng phạm vi điều chỉnh và bổ sung đối tượng áp dụng; bổ sung quy định về thư viện số, về tổ chức xã hội - nghề nghiệp thư viện; kế thừa có sửa đổi các chính sách về phát triển thư viện; kế thừa có bổ sung về quyền của người làm thư viện và sử dụng thư viện; đổi mới việc phân loại thư viện theo chủ thể thành lập. Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng lựa chọn luật hóa quy định trong các văn bản dưới luật về điều kiện thành lập thư viện, sửa đổi quy định về xếp hạng thư viện... làm tăng tính cụ thể và khả thi của Luật.

Tuy nhiên, so với mục tiêu xây dựng Luật, dự thảo Luật còn thiếu những quy định khái quát để tạo hành lang pháp lý cho phát triển các loại hình thư viện, phát triển văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Một số chính sách trong báo cáo đánh giá tác động chưa được làm rõ. Một số quy định của Dự thảo Luật chưa bám sát đề xuất lựa chọn giải pháp…

Rõ ràng, thông thoáng và khả thi

Đóng góp ý kiến về một số quy định cụ thể trong dự thảo Luật Thư viện, đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) nhấn mạnh nên đặt tâm thế ban hành Luật là để phát triển ngành thư viện chứ không phải để quản lý chặt hơn; kiến nghị quan tâm tới việc đào tạo nhân lực cho ngành thư viện ngay từ bây giờ, bởi thủ thư hiện nay cũng đòi hỏi phải hiểu biết về kỹ thuật, công nghệ thì mới đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như nhu cầu của độc giả.


Đại biểu Lê Tuấn Tứ (Khánh Hòa) đề nghị mở rộng điều kiện thành lập thư viện

Đại biểu Lê Tuấn Tứ (Khánh Hòa) thì cho rằng, nên đơn giản hóa thủ tục, mở rộng điều kiện thành lập thư viện để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, đưa sách đến cộng đồng. Đại biểu Lưu Thành Công (Vĩnh Long) đề nghị cân nhắc bổ sung chức năng giải trí của thư viện - điều theo ông “rất quan trọng” trong bối cảnh hiện nay khi văn hóa đọc đang bị các loại hình giải trí khác lấn át. Các đại biểu Mùa A Vảng (Điện Biên), Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang), Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) mong muốn có đánh giá khách quan, chính xác về hiệu quả hoạt động của các loại hình thư viện, trong đó có thư viện trường học…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Luật Thư viện sẽ “mở hết sức”, bởi mục đích cuối cùng là phát triển hệ thống thư viện cũng như văn hóa đọc trong cộng đồng. Tuy nhiên, các quy định trong Luật Thư viện cũng phải được xem xét trong mối tương quan với các luật khác để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp.


Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Luật Thư viện sẽ “mở hết sức”

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình nhấn mạnh, Luật Thư viện ra đời phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, từ đó góp phần xây dựng, hoàn thiện văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời là công cụ quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình đề nghị cần có tổng kết đánh giá hoạt động thư viện đầy đủ, khách quan, chính xác hiệu quả từng loại hình. Với các quy định trong Luật, phải làm rõ khái niệm và hệ thống thư viện. Chính sách đầu tư của Nhà nước đối với hoạt động thư viện bảo đảm tính khả thi. Đăc biệt, phải có cơ chế huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng…

Tin và ảnh: Ng.Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang