CHÍNH TRỊ
Cập nhật 18:45 | 15/09/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ Ba mươi tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân đã rõ

16:32 | 09/05/2019
Chiều 9.5, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ Ba mươi tư, dưới dự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến lần 2 về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật đã quy định rõ thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, HĐND các cấp quyết định chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương quy định tại Điều 17 của dự thảo Luật. Dự án nhóm B, nhóm C phân cấp cho UBND như quy định tại khoản 8 Điều 17 là phù hợp. Bên cạnh đó, HĐND các cấp có thẩm quyền quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình bao gồm: tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục và mức vốn ngân sách địa phương bố trí cho từng dự án.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)
Ảnh: Quang Khánh

Một số ý kiến cho rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương nên ngoài việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, đề nghị bổ sung thẩm quyền của HĐND trong việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B và nhóm C. Có ý kiến đề nghị quy định HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, B; phân cấp quyết định chủ trương đầu tư nhóm C cho UBND. Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị UBTVQH cho tiếp thu theo đa số ý kiến về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, C.

Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, nói về đầu tư thì phải xác định ai là người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Chúng ta cần phải thống nhất rằng, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là cơ quan quyền lực, cơ quan dân cử. Ở địa phương, cơ quan quyết định chủ trương đầu tư là HĐND còn UBND triển khai, chấp hành thực hiện. HĐND mỗi năm họp 2 kỳ, quyết định những dự án phát sinh giữa 2 kỳ họp thì phải trình HĐND. Mới đây, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết, trong đó có quy định về thẩm quyền của Thường trực HĐND. Do đó, không nên giao cho Thường trực HĐND quyết định chủ trương đầu tư những dự án cấp bách, quan trọng liên quan đến địa phương. Thẩm quyền này phải thuộc về cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho nhân dân, cần thiết thì HĐND có thể họp 2, 3 kỳ hay tiến hành họp bất thường để quyết định vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu quan điểm. Nhất trí với quan điểm này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, thẩm quyền quyết định dự án nhóm A, B, C của địa phương phải thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang