CHÍNH TRỊ
Cập nhật 14:15 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính triển khai công tác năm 2019

22:50 | 15/05/2019
Sáng 15.5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng).

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; lãnh đạo các bộ, ngành, các hiệp hội ngành nghề, ngành hang...

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, năm 2018, Hội đồng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp; phát huy thế mạnh trong đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách thủ tục hành chính, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng vẫn còn bộc lộc một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều thành viên chưa tham gia tích cực, hoạt động chưa “đều tay”, còn hình thức; sự phối hợp - gắn kết trong hoạt động của từng Ban công tác còn rời rạc; việc truyền thông về các hoạt động của Hội đồng chưa được quan tâm, thực hiện.…


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, cũng như sự chủ động, tích cực và tinh thần tự nguyện của các thành viên Hội đồng; bên cạnh những công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình, các thành viên đã dành thời gian để triển khai hoạt động chung của Hội đồng và đạt được những kết quả nổi bật.

Nêu rõ năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kết hoạch 5 năm 2016 - 2020, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý các thành viên Hội đồng tích cực tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, phản hồi về tính khả thi, tính hợp lý cũng như chi phí tuân thủ của các thủ tục hành chính đã ban hành. Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đề cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo đối với văn bản còn khiếm khuyết, không phù hợp, thiếu tính khả thi.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, các thành viên Hội đồng đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; trong đó tập trung vào việc xây dựng, khảo sát, đánh giá theo chuyên đề như chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận điện năng; chuyên đề về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố công khai cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Chủ động đối thoại giữa Hội đồng tư vấn với các bộ, ngành để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là kinh tế khu vực tư nhân. Hội đồng tư vấn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào những nội dung như: Giới thiệu những điểm mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong việc giải quyết thủ tục hành chính; những kết quả của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết số 02/NQ-CP Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Tin và ảnh: Thành Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang