CHÍNH TRỊ
Cập nhật 18:19 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV:

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

11:12 | 14/06/2019
Sáng 14.6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Bảy, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, với 92,56% tổng số ĐBQH tán thành.

Trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, UBTVQH nêu rõ, Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết số 72 của QH phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực thi CPTPP theo đúng lộ trình đã cam kết, UBTVQH đề nghị cho giữ phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật. Đồng thời, trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá toàn diện việc thi hành hai luật này để có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất sửa đổi tổng thể, báo cáo QH vào thời điểm phù hợp.


Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua

Đối với điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, UBTVQH nhận thấy, pháp luật các nước quy định không giống nhau về độ tuổi của cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Do đó, để bảo đảm tiêu chuẩn thống nhất đối với cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế, đề nghị QH cho quy định cả hai điều kiện về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự.

Đối với yêu cầu về trình độ chuyên môn của cá nhân cung cấp dịch vụ này, UBTVQH cho rằng, tư vấn bảo hiểm với tư cách là một dịch vụ phụ trợ bảo hiểm độc lập có sự khác biệt so với việc tư vấn bán sản phẩm bảo hiểm do đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, liên quan tới những vấn đề phức tạp như quản trị rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất…, do đó, đòi hỏi cá nhân cung cấp dịch vụ phải có trình độ chuyên môn cao.

Về điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm, UBTVQH nhận thấy, việc quy định tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có tư cách pháp nhân là cần thiết để tạo cơ sở cho việc kiểm soát năng lực tài chính của tổ chức này và bảo đảm sự độc lập về tài chính để thực hiện các trách nhiệm phát sinh. Do đó, UBTVQH đề nghị QH cho phép quy định như trong dự thảo Luật.

Đối với Luật Sở hữu trí tuệ, UBTVQH nhận thấy CPTPP (Điều 18.32.1) yêu cầu bảo hộ chỉ dẫn địa lý có thể bị từ chối khi có ý kiến của người thứ ba phản đối việc bảo hộ trên cơ sở việc bảo hộ có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu là đối tượng của đơn đang được xem xét hoặc đang được bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, tại khoản 3 Điều 80, đã tiếp thu chỉnh lý, thay cụm từ “sẽ gây nhầm lẫn” bằng “có khả năng gây nhầm lẫn”. Khi cơ quan có thẩm quyền xác định rõ “có khả năng gây nhầm lẫn” thì chỉ dẫn địa lý đó mới bị từ chối. Như vậy, đây không phải là cơ chế từ chối tự động và quy định này phù hợp với cam kết trong Hiệp định.

Về thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan (khoản 1 Điều 218 của Luật Sở hữu trí tuệ), UBTVQH nhận thấy, Điều 18.76.4 của CPTPP yêu cầu cung cấp cho chủ thể quyền các thông tin liên quan đến lô hàng, trong đó riêng đối với nước xuất xứ của hàng hóa thì cơ quan hải quan chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin nếu biết được thông tin đó. Pháp luật hiện hành mới chỉ đáp ứng được một phần nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hiệp định. Do đó, cần thiết phải quy định nội dung này và cụm từ “nếu biết” tại khoản 1 Điều 218 nhằm đáp ứng đúng nghĩa vụ theo CPTPP. Nếu bỏ cụm từ này, việc cung cấp thông tin sẽ trở thành nghĩa vụ bắt buộc trong mọi trường hợp, vượt quá phạm vi cam kết của Hiệp định.

UBTVQH cũng cho rằng, quy định về thời điểm áp dụng từ ngày 14.1.2019 đối với một số đơn, yêu cầu, thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, Luật cũng quy định rõ, trong thời hạn một năm kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cá nhân, tổ chức đang cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng các quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Luật này. Trường hợp sau một năm không đáp ứng các quy định về điều kiện thì cá nhân, tổ chức không được tiếp tục cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện.

Ngoài ra, các đơn đăng ký sáng chế, chỉ dẫn địa lý được nộp trước ngày 14.1.2019 được tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12. Các hợp đồng sử dụng nhãn hiệu đã ký kết giữa các bên nhưng chưa được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trước ngày 14.1.2019 chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba kể từ ngày này.

Các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 để giải quyết.

Tin: Phương Thủy
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang