CHÍNH TRỊ
Cập nhật 18:37 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Quy định chặt chẽ, tránh trường hợp lợi dụng để trốn thuế

12:50 | 17/09/2019
Các quy định trong dự thảo Nghị quyết của QH về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước cần chặt chẽ, tránh trường hợp lợi dụng để trốn thuế - đó là đề nghị của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết này.

Tạo cơ chế pháp lý để giải quyết tình trạng nợ đọng thuế

Sáng 17.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu điểu hành phiên họp

Trình bày Báo cáo tóm tắt về xây dựng Nghị quyết của QH về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, để giải quyết nợ đọng thuế không còn khả năng nộp ngân sách, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, xuất phát từ những lý do sau:

Một là, tạo cơ chế pháp lý để xử lý dứt điểm tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tồn tại lâu năm không còn khả năng thu của các đối tượng đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, thực tế đã phá sản, giải thể nhưng chưa thực hiện các thủ tục phá sản, giải thể theo quy định pháp luật, người nộp thuế đã chấm dứt kinh doanh, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Hai là, Luật Quản lý thuế năm 2006 đã qua ba lần bổ sung sửa đổi, tuy nhiên Luật Quản lý thuế hiện hành chưa có quy định để xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế đã chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh và thực sự không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, nên số nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tồn tại dây dưa kéo dài.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo tóm tắt về xây dựng Nghị quyết của QH về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

Ba là, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 vừa được QH thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020, trong đó đã có quy định để xử lý nợ cho các đối tượng này, như khoanh nợ (tại Điều 83), xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (tại Điều 85), không tính tiền chậm nộp (tại Điều 59). Các quy định này được áp dụng cho đối tượng nợ thuế phát sinh từ ngày 1.7.2020 trở đi, không áp dụng đối với các trường hợp nợ thuế phát sinh trước ngày 1.7.2020.

Bốn là, xử lý tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho những người nộp thuế có phát sinh nợ thuế, bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Làm rõ trách nhiệm đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự thảo Nghị quyết của QH về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo đề nghị của Chính phủ. Đồng thời, tán thành bổ sung dự án Nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và việc trình UBTVQH cho ý kiến vào nội dung của dự án Nghị quyết cùng với việc xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu

Về nguyên tắc xử lý nợ, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, tuy nhiên để bảo đảm minh bạch, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào cuối Khoản 1, Điều 3 nguyên tắc quy định về trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của pháp luật và theo quy định của tổ chức Đảng. Tại Khoản 4, Điều 3, dự thảo Nghị quyết quy định đối với trường hợp các đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp khi quay lại sản xuất kinh doanh thì phải hủy quyết định xóa nợ, khoanh nợ (nếu có) và nộp vào ngân sách khoản nợ đã được xóa: Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp quay lại sản xuất kinh doanh, đề nghị chỉ thu hồi đối với các trường hợp được xóa do bỏ trốn, bỏ địa chỉ kinh doanh và trường hợp do vi phạm pháp luật (Khoản 4 và Khoản 5 Điều 4, dự thảo Nghị quyết).

Thống nhất với việc ban hành Nghị quyết, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cũng cho rằng, Luật Quản lý thuế hiện hành chưa xử lý hết những trường hợp còn vướng mắc trong 10 năm trở lại đây, nên chúng ta mới đặt vấn đề ban hành Nghị quyết của QH về vấn đề này. Song các quy định trong Nghị quyết cần chặt chẽ, tránh trường hợp lợi dụng để trốn thuế. Ví như, trường hợp chỉ cần nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc Tòa án mới thụ lý, chưa giải quyết đã xóa nợ. Chúng ta chỉ xóa nợ thuế khi Tòa án đã khẳng định là doanh nghiệp phá sản, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh. Cùng quan điểm, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần làm rõ nguyên nhân và nêu tên một cách công khai từng tổ chức, cá nhân sẽ được xóa nợ thuế.

Kết luận tại Phiên họp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ rà soát toàn bộ các luật liên quan đến quản lý thuế từ năm 2006, 2012, 2014, 2016, 2019, xem những khoản nào chưa có quy định liên quan đối tượng cần phải xử lý mới đưa vào Nghị quyết của QH, thực hiện đúng tinh thần Điều 152 - điều khoản chuyển tiếp của Luật Quản lý thuế năm 2019, bảo đảm phủ hết các đối tượng không có khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Chính phủ cũng cần làm rõ trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cán bộ các bộ, ngành, địa phương liên quan đến tình trạng để nợ đọng thuế trong thời gian vừa qua để báo cáo QH. Đặc biệt ở con số 41.000 tỷ đồng không thể thu hồi được; sâu hơn nữa là hơn 11.000 tỷ sẽ xóa theo tinh thần Nghị quyết này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nói.

Chính phủ cần hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết và tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH, ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Pháp luật. Theo đó, cần trả lời cho được câu hỏi mà Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã đặt ra là, tại sao trong vòng 13 năm, từ 2006 đến nay, qua 5 năm lần sửa Luật Quản lý thuế mà vẫn còn có khoảng trống pháp lý chưa được xử lý?
Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thẩm tra chính thức nội dung này để trình ra QH tại Kỳ họp thứ Tám theo thủ tục rút gọn tại một Kỳ họp.

Tin: Hoàng Ngọc
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang