XÃ HỘI
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Cải cách hành chính ở Bắc Kạn:

Công tâm và hiệu quả

17:10 | 18/09/2018
Đề án cải cách hành chính đang được Bắc Kan triển khai chủ động, tích cực và đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, có một số chỉ số về cải cách hành chính thì Bắc Kan chưa hài lòng và còn lo lắng. Bởi bảng xếp hạng thì tăng nhưng sự hài lòng của người dân thì đang còn ở mức thấp. Trong đó mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp mới đạt 57%. Mặc dù đây là chỉ số thành phần phần trong cải cách hành chính nhưng lại mang ý nghía rất lớn khi đưa lại một hình ảnh tốt hơn cho không chỉ đầu tư vào Bắc Kan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn NGUYỄN HOÀNG HIỆP chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kan

- Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020” được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt. Vậy sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có những kết quả nào thưa Ông?

- Năm 2016, Bắc Kan đang đứng ở vị trí thứ 60 trong tổng số 64 tỉnh thành của cả nước về xếp hạng cải cách hành chính thì đến năm 2017 Bắc Kan đứng ở vị trí thứ 49, như vậy trong một năm tăng được 11 bậc. Đặc biệt, Bắc Kan được xếp hạng thứ 17 của cả nước về sắp xếp tổ chức bộ máy. Như vậy rất nhiều nội dung trong cải cách hành chính được Bắc Kan triển khai thực hiện có hiệu quả.

Để có được thứ hạng tăng vượt bậc này, qua quá trình sắp xếp cấp phòng cả tỉnh Bắc Kan đã giảm hơn 100 phòng và cùng với đó là khoàng 240 lãnh đạo cấp phòng. Cùng với việc sát nhập nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính thì Bắc Kan đã thực hiện tốt công tác thi tuyển và luân chuyển cán bộ là khâu đột phá mạnh mẽ trong lựa chọn người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Chính nhờ làm tốt công tác cải cách hành chính nên từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng đời sống người dân không ở mức thấp của cả nước, thu nhập bình quân đầu người của Bắc Kan ở mức trung bình khá, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cũng ở mức trung bình của miền núi phía Bắc. Cũng nhờ xây dựng được chính quyền phục vụ dân, vì dân và cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư nên năm 2015 Bắc Kan chỉ thu hút được 100 tỷ đồng, 2016 cũng chưa đến 1000 tỷ đồng thì năm 2017 tổng các dự án thu hút đầu tư vào Bắc Kan được cấp phép là 3.900 tỷ đồng, nếu so với cả nước thì con số còn thấp, nhưng nếu so với những năm trước của Bắc Kan thì đây là bước đột phá. 

 - Hiện chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp dưới 57%, làm thế nào để đến năm 2020, Bắc Kan tăng sự hài lòng của người dân ở con số 80% như mục tiêu Đề án đặt ra, thưa Ông ?

Đây quả là một vấn đề lớn, để làm được việc này thì việc đầu tiên của Bắc Kan là phải nâng cao được chất lượng cán bộ công chức. Theo đó, cán bộ công chức Bắc Kan đã thực hiện chuyển đổi và làm công tác chuyển đổi vị trí cán bộ công chức từ 1.9.2018, ngoài những vị trí cần chuyển đổi theo Quyết định 150 và 158 thì Bắc Kan sẽ tiến hành chuyển đổi thêm theo quy đinh của Đảng và Chính phủ. Theo đó, lãnh đạo cấp phòng ở 21 vị trí nhạy cảm phải chuyển đổi.


Nơi tiếp nhận và trả kết quả hành chính của tỉnh Bắc Kan

Thực tế sau khi nghiên cứu, Bắc Kan nhận thấy cũng có rất nhiều lý do cán bộ có sức ỳ, chưa tận tâm tận lực, trong đó có lý do lãnh đạo người đứng đầu tại đơn vị  trách nhiệm chưa cao. Cùng với đó, Bắc Kan quy định một số lĩnh vực khác và một số lĩnh vực không thuộc đối tượng phải chuyển đổi nhưng nếu sức ỳ lớn, hoặc bị đánh giá thường xuyên tham mưu không hiệu quả, hoặc chậm so với yêu cầu thì cũng phải tiến hành chuyển đổi. Nếu làm được việc này thì chắc chắn nó sẽ tạo ra sức bật lớn, có thể chưa có đột phá nhưng chỉ số hài lòng sẽ tăng lên và hy vọng năm 2020 thì Bắc Kan sẽ làm được điều đó. 

 - Cải cách hành chính gắn sắp xếp lại bộ máy và luân chuyển cán bộ được thực hiện thành công sẽ đưa lại hiệu quả thiết thực, Bắc Kan đã triển khai như thế nào, thưa Ông ?

 Bắc Kan đã ban hành kế hoạch tự soi tự sửa. Cụ thể, từ năm 2010 đến nay Bắc Kan tự soi lại vị trí xem có vấn đề gì chỉ đạo chưa đúng, tập thể đấy chỉ đạo chưa đúng và đã phát hiện ra rồi thì đưa ra phương án sửa. Sau khi cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý gửi lại bản đấy thì Ban Thường vụ sẽ họp lại để đánh giá nhận xét  một số vị trí từng cán bộ một. Cách làm này đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình chỉ đạo điều hành của người đứng đầu, dự kiến tháng 19.5.2019 Băc Kan sẽ kết thúc đợt tự soi tự sửa.        

Đối với luân chuyển cán bộ, Bắc Kạn thực hiện chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó ngay từ đầu nhiệm kỳ Bắc Kạn kiên quyết thực hiện chủ trương là người đứng đầu biết việc, chịu trách nhiệm. Trong hai chức danh Bí thư và Chủ tịch UBND huyện thì có một chức danh không phải là người địa phương và đến thời điểm này Bắc Kan chỉ còn hai đơn vị, bí thư hoặc chủ tịch là người địa phương, còn lại 6/8 đơn vị là Bí thư và Chủ tịch không phải là người địa phương.

Đối với cấp xã, Bắc Kan cũng thực hiện luân chuyển. Tuy nhiên, ở cấp xã khó hơn ở cấp huyện, bởi khi luân chuyển cán bộ cấp xã liên quan đến văn hóa, dòng họ. Vì vậy, Bắc Kan làm rất thận trọng, phải thăm dò trước khi tiến hành luân chuyển. Hiện ở Bắc Kan cũng rất nhiều xã là bí thư hoặc chủ tịch là cán bộ huyện về làm bí thư, chủ tịch xã với thời gian luân chuyển tối thiểu là 3 năm, sau thời gian này sẽ luân chuyển trở lại hoặc là ở đấy để phát triển tiếp.

Đối với cấp sở thì ngay Nghị quyết đầu tiên nhiệm kỳ của Bắc Kan đã ra Quy định 01 về trách nhiệm người đứng đầu, trong quy định yêu cầu trách nhiệm người đứng đầu phải chuyển đổi vị trí khác nếu hai lần giao nhiệm vụ mà không hoàn thành. Hiện Bắc Kan đã chuyển đổi lãnh đạo 3 Sở và chủ trương đến ngày 1.10, Bắc Kan thực hiện chuyển đổi đến cấp phòng và cấp chuyên viên theo Quyết định 158 và 150. 

- Vậy công tác thi tuyển công khai để lựa chọn cán bộ trong cải cách hành chính, sắp xếp, luân chuyển cán bộ  được Bắc Kan tiến hành như thế nào thưa Ông ?

Bắc Kan không phải là địa phương để chọn thí điểm để thi tuyển cán  bộ lãnh đạo, nhưng 3 năm nay Bắc Kan thực hiện hình thức bổ nhiệm cán bộ từ phó giám đốc sở, ngành trở lên thông qua sát hạch. Có nghĩa tất cả các chức danh mà do Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì khi bổ nhiệm đều phải thông qua thi sát hạch 2 vòng: vòng viết và vòng báo cáo bảo vệ chương trình hành động trước hội đồng tư vấn là Ban thường vụ. Việc tổ chức thi, cơ bản Bắc Kan đã làm được ở cấp phó, còn cấp trưởng thì mới có 2 đơn vị cấp trưởng, bởi cấp trưởng bổ nhiệm tại đại hội thực hiện chủ trương này.

Đến nay việc sát hạch, Băc Kan thực hiện được 26 trường hợp, trong đó có 24 trường hợp là cấp phó sở, ngành và 2 trường hợp là cấp trưởng. Khi thực hiện vòng viết thì chủ yếu là viết về những bức xúc và làm thế nào để giải quyết các bức xúc của ngành và lĩnh vực đó, nếu đồng chí là giám đốc sở hoặc phó giám đốc sở thì đồng chí sẽ giải quyết như thế nào ? chương trình hành động cũng tương tự như vậy. Theo đó, những tồn tại vướng mắc mà cán bộ lãnh đạo phải giải quyết nó như thế nào ? Hội đồng tư vấn là Ban Thường vụ cũng ngồi nghiên cứu. Với cách làm này buộc cả hai bên cùng học. Nhờ đó, ngoài lựa chọn cán bộ tốt nhất trong số dự thi thì Hội đồng tư vấn ở đây là Ban thường vụ cũng có điều kiện hiểu sâu về lĩnh vực chuyên môn, qua đó chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bắc Kan có chủ trương thi tuyển chọn người đứng đầu và cấp phó thì Hội đồng tư vấn có cạnh tranh chỉ làm những cán bộ trong quy hoạch còn ngoài quy hoạch thì không tham gia, đây là việc làm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, bởi quy hoạch này là do Ban Thường vụ quyết định. Tuy nhiên, có một thực tế nếu công tác quy hoạch không chuẩn thì chỉ chọn được một người giỏi hoặc chưa phải là người giỏi, thậm chí đã không chọn được ai trong số quy hoạch, tất cả những đồng chí ở trong quy hoạch tham gia thi nhưng không chọn được ai, vì tất cả đều không đảm bảo và Hội Đồng tư vấn không chấp nhận. Để giải quyết bài toán này thì từ năm 2018, Bắc Kan tiến hành sát hạch quy hoạch. Theo đó, Bắc Kan đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia để đưa tất cả 350 đồng chí cán bộ thuộc diện quy hoạch tham gia lớp học về những vấn đề lớn của tỉnh, sau đó là thi sát hạch.

- Xin cám ơn Ông !

BẢO NGÂN thực hiện
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang