XÃ HỘI
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hoàn thành công tác chuẩn bị

07:37 | 19/11/2018
Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Dự án, tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Khung chính sách riêng biệt

Thực hiện Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19.6.2017 của Quốc hội về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 khu tái định cư từ năm 2012 nhằm phục vụ Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng để giảm diện tích lô tái định cư tối thiểu và bổ sung các trạm xử lý nước thải.

Cùng với các chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh Đồng Nai áp dụng trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Khung chính sách áp dụng riêng cho Dự án. Khung chính sách này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo để phù hợp với nhiệm vụ trong thời gian tới.


Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Long Thành 

Tỉnh cũng đã chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 11. Ngay sau khi được phê duyệt, UBND tỉnh Đồng Nai có thể giải phóng mặt bằng và bàn giao đất 2 khu tái định cư và phạm vi thuộc giai đoạn 1 của Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành ngay trong năm 2019. Đối với phần diện tích còn lại, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thu hồi đất, bảo đảm hoàn thành trước năm 2021.

Tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

 Tỉnh Đồng Nai đã kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, các phó trưởng ban là các phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực, thường trực ban chỉ đạo là Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, tỉnh đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, đào tạo nghề và chủ trương thực hiện dự án, kế hoạch chi tiết triển khai dự án cho người có đất bị thu hồi.

UBND tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện Dự án, theo Nghị quyết số 53/2017/QH14. Cụ thể, tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện Long Thành lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác tham vấn cộng đồng để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn 6 xã gồm Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn.

Trước đó, trong thời gian từ 2014 - 2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường điều tra thông tin, tham vấn cộng đồng phục vụ xây dựng Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bao gồm công tác tuyên truyền chủ trương thực hiện Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đến từng hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng đất trong vùng Dự án, qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Sắp tới, trong quá trình triển khai Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Long Thành thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai; đào tạo nghề, giải quyết việc làm đến người có đất bị thu hồi, vận động sớm bàn giao mặt bằng, hạn chế khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm của người dân thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được UBND Đồng Nai chú trọng. Trên cơ sở số liệu điều tra, nguyện vọng đào tạo nghề của người dân, quy mô tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động của các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Long Thành và vùng lân cận, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND huyện Long Thành xây dựng Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Lan Chi
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang