XÃ HỘI
Cập nhật 18:14 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh quyền tiếp cận đất đai cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

09:22 | 10/12/2018
Theo thống kê, ở nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số với 85,46% dân số cả nước. 53 dân tộc thiểu số (DTTS) còn lại chiếm 14,54% dân số cả nước, với hơn 13,38 triệu người cư trú chủ yếu tại vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Một trong những vấn đề cấp bách là đưa ra các giải pháp hữu hiệu để người dân hưởng lợi từ các chính sách đặc biệt là chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất… cho người nghèo và đồng bào DTTS.

Vai trò quan trọng

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, nơi hoạt động của các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Mặc dù trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đặc thù đối với vùng DTTS, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về sản xuất, đời sống cho đồng bào các dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm đến chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất… cho đồng bào DTTS. Tuy nhiên đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng chưa có hoặc thiếu đất sản xuất là do một số hộ nghèo mới tách hộ; do thiên tai, lũ lụt làm sạt lở, xói mòn, mất đất sản xuất nông nghiệp; do thu hồi làm các công trình xây dựng... Trong khi đó, việc khai hoang đất để hỗ trợ cho bà con gặp rất nhiều khó khăn. Một số địa phương hiện đã không còn quỹ đất. Để giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều phương án đã được đưa ra như hỗ trợ cho đồng bào khai hoang, san lấp, cải tạo, phục hóa đất sản xuất ở những khu vực còn quỹ đất cấp; hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp…


Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai Hoàng Thị Vân Anh cho biết: Nghị quyết số 24-NQ/TW đã chỉ rõ: “Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở Tây Nguyên, Tây Bắc và vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ”. Với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai Tổng cục đã thực hiện tích cực các chính sách của Đảng và Nhà nước trong đó có dự án IF được hỗ trợ bởi Mekong Region Land Governance (MRLG), tài trợ bởi Cơ quan hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC), Cơ quan hợp tác và phát triển của Đức (BMZ) và Luxembour, được tổ chức thí điểm tại 12 xã, thuộc 6 huyện của 3 tỉnh Thái Nguyên, Lâm Đồng và Vĩnh Long nhằm triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn về tiêu chí, nội dung, phương pháp theo dõi và đánh giá có sự tham gia của nhiều bên có liên quan đối với chính sách quyền tiếp cận đất đai đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu và chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các chính sách hiện nay

Là một quốc gia nông nghiệp, đất đai đóng một vai trò nền tảng quan trọng đối với đời sống sản xuất của người nông dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Việc thực hiện tốt các chính sách về đất đai giúp cho đồng bào phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, hạn chế tình trạng du canh, du cư đồng thời giúp người dân giảm nghèo một cách bền vững. Từ năm 2002 thông qua các chính sách của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định 132, Quyết định 134, Quyết định 74, Quyết định 29, Quyết định 1592 và gần đây nhất là Quyết định số 755/QĐ - TTg. Điều 27, Luật Đất đai năm 2013 ghi nhận cần có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Đồng thời, phải xây dựng chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Quyết định số 2085/QĐ-TTg nêu mục tiêu cụ thể là giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất. Song song đó, hoàn thành các dự án định canh định cư tập trung theo kế hoạch được duyệt để tiếp tục bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư còn lại theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Gần đây nhất, Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 2/2017/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó có đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, thôn, bản, buôn, làng, ấp, phum, sóc, xóm… (thôn) đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định; thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…

Đây là những chính sách quan trọng và cần thiết nhằm góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Minh Ngọc
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang