XÃ HỘI
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.

Thái Nguyên đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn về đất đai

09:23 | 10/12/2018
Thực tiễn hiện nay, việc thi hành Luật Đất đai ở một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm; trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý; việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường còn lãng phí; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo; việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất thông qua đấu giá đất còn hạn chế; việc người dân tự ý làm nhà trên đất nông nghiệp từ trước chưa có phương án xử lý.

Thái Nguyên là một trong những tỉnh có kinh tế phát triển mạnh, quy tụ nhiều khu công nghiệp lớn của cả nước như các KCN: Sông Công I (195ha), Sông Công II (250ha), Nam Phổ Yên (120ha), Yên Bình (400ha), Điềm Thụy (350ha), công nghệ cao Samsung… Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư các chính sách đất đai đã được tỉnh chú trọng và bảo đảm giải quyết các khó khăn tồn tại. Theo Sở TN - MT Thái Nguyên, Sau 4 năm triển khai Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ.


Giám đốc Sở TN - MT Thái Nguyên Nguyễn Thanh Tuấn - cho biết: Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp của tỉnh Thái Nguyên đã đi vào hoạt động từ 1.6.2016 góp phần tích cực giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng khá tốt nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và tổ chức. Tham mưu ban hành Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 8.12.2015 của UBND tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 29.12.2016 về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sau khi Văn phòng Đăng ký được tổ chức lại thành một cấp; triển khai và chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); tham mưu ban hành các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, các khu công nghiệp…; triển khai thực hiện các dự án đổi mới trang thiết bị, tích hợp quản lý, xử lý lưu trữ, phân phối thông tin tài nguyên và môi trường, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 - 4, áp dụng hệ thống ISO TCVN 9001: 2008 trong hoạt động của cơ quan...; tăng cường tính công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và thực hiện thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở...

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai, hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính khả thi; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất.

Nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh, Sở TN - MT sẽ tiến hành đánh giá, tìm nguyên nhân, đồng thời đề ra giải pháp tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế, cũng như tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời chấn chỉnh tình trạng giao đất không đúng quy định. Cụ thể là chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời;

Ngoài ra , Sở TN - MT tỉnh  sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định, sử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.

Tùng Lâm
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang