XÃ HỘI
Cập nhật 18:45 | 15/09/2019 (GMT+7)
.

Gia tăng đầu tư nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

23:02 | 21/05/2019
Ngày 21.5, tại thành phố Lào Cai, Ủy ban Dân tộc, Đại sứ quán Ai-len và UBND tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030.

Vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp, tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị… Nguyên nhân quan trọng là do nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, dẫn đến một số chính sách ban hành nhưng không được phân bổ vốn để thực hiện. Tình trạng này khá phổ biến với nhóm chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng và nhóm chính sách hỗ trợ vốn hướng tới đối tượng thụ hưởng rộng rãi, cần nguồn vốn rất lớn như chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và ổn định đời sống cho người dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân tộc thiểu số di cư tự phát; chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các dân tộc thiểu số rất ít người... Do vậy, Đề án được phê duyệt sẽ bảo đảm sự công bằng, công khai và minh bạch, ưu tiên nguồn lực ngân sách đầu tư, hỗ trợ những nơi khó khăn hơn, khắc phục được những bất cập về nguồn lực tài chính phân bổ dàn trải, thiếu tập trung, việc bố trí vốn cho các chính sách sẽ thể hiện rõ tính ưu tiên, chủ động về kinh phí, bảo đảm mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt.

Một số ý kiến tại hội thảo cho rằng, cùng với các vấn đề giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa hiệu quả; hệ thống giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại; công tác đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập... ngân sách trung ương bố trí cho các vùng núi địa phương thấp là vấn đề tồn tại lớn nhất ở vùng dân tộc thiểu số. Do đó, một trong những điểm mới của Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 là đưa thêm tiêu chí dân tộc thiểu số và hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số vào tiêu chí phân định. Đồng thời, đưa toàn bộ các xã dân tộc thiểu số biên giới vào các xã đặc biệt khó khăn để tăng đầu tư cho khu vực này. Bên cạnh đó, xác định địa bàn đặc biệt khó khăn ở cấp thôn, bản, xã, huyện, tỉnh, để xác định thôn, bản, xã, huyện, tỉnh vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Từ đó, tập trung nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội cấp xã, cấp huyện như giao thông, thủy lợi, trường lớp học, cơ sở y tế, trụ sở làm việc của xã; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân; điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế như chỉ tiêu về lao động việc làm, giảm nghèo, trạm y tế có bác sĩ...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Đề án được phê duyệt sẽ tạo sự đồng thuận và chuyển biến mạnh mẽ của nhận thức xã hội về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Nhật Chung
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
08:09 13/09/2019
Cùng với quá trình hội nhập, gần đây, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xu hướng tăng qua các năm. Để tăng cường quản lý về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh xây dựng hành lang pháp lý, các cơ quan quản lý phải kiểm soát chặt việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như ý thức chấp hành của doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang