PHÁP LUẬT
Cập nhật 18:14 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Khi vai trò “người gác cổng” bị xem nhẹ

10:07 | 13/02/2020
Cán bộ pháp chế được xem là những người “gác cổng” pháp luật, song từ quy định pháp luật về vị trí, quyền hạn, chức năng của đội ngũ này đến việc tổ chức thực hiện triển khai còn có những khoảng cách rất lớn. Đó là chưa kể đến những quy định pháp luật liên quan đến đội ngũ pháp chế còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn.

Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15.1.2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế quy định, tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu chủ trì và phối hợp trong các công tác: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực, ngành phụ trách; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; bồi thường của Nhà nước; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, tổ chức pháp chế đã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới như theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Mặc dù, có rất nhiều nhiệm vụ song tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hiện nay còn không ít bất cập; việc thành lập tổ chức pháp chế nhiều nơi mang tính tùy nghi, không có sự thống nhất; người làm công tác pháp chế chưa được đặt đúng vị trí với công việc được giao. Bên cạnh đó, vị trí việc làm của tổ chức pháp chế tại một số nơi, đặc biệt tại các sở, ngành không thống nhất; có nơi bố trí công chức pháp chế tại thanh tra sở, có nơi lại bố trí thuộc văn phòng sở, có nơi thành lập phòng pháp chế.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến trong nhiều năm qua và hiện là nút thắt chưa giải quyết được giữa các bộ, ngành là sự chưa thống nhất trong cơ cấu tổ chức cũng như chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của đội ngũ pháp chế. Cụ thể, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế nhưng Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4.4.2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lại không quy định phải có phòng pháp chế tại các sở. Đơn cử, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong quá trình thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ra văn bản buộc 14 sở chuyên môn phải có bộ phận pháp chế; tuy nhiên đến thời điểm hiện nay không còn sở nào có phòng pháp chế trong cơ cấu tổ chức theo Nghị định 55/2011, vì lại thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP. Chính vì vậy, có tình trạng, nhiều địa phương ở khá nhiều sở chuyên môn không có phòng pháp chế. Điều đáng bàn, tuy không còn phòng pháp chế nhưng nhiệm vụ vẫn không thay đổi (thực hiện theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP; và các nhiệm vụ mới như bồi thường trách nhiệm của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…). Hơn nữa, vì cơ cấu nhân sự thuộc phòng chuyên môn khác, nên lại được phân công thêm công việc theo nhiệm vụ, chức năng của phòng đó. Tất cả ảnh hưởng đến chất lượng công việc của đội ngũ làm công tác pháp chế tại các địa phương. 

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang