KINH TẾ
Cập nhật 19:10 | 26/05/2018 (GMT+7)
.

Xác định rõ vai trò doanh nghiệp trong văn kiện Đại hội Đảng là yêu cầu rất quan trọng

30/10/2010
Đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) cho rằng, trong giai đoạn tới phát triển kinh tế là trung tâm, thì nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng. Cần xác định vai trò của các doanh nghiệp một cách rõ ràng trong văn kiện của Đại hội Đảng là yêu cầu rất quan trọng. Tiếp theo là xác định vai trò của doanh nghiệp, xác định vai trò của các doanh nhân, các nhà lãnh đạo, quản trị các doanh nghiệp.

-Xin Ông cho biết một số góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng sắp tới?

CT Vũ Tiến Lộc: Trong dự thảo văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI nhấn mạnh đến chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò của các doanh nghiệp, doanh nhân. Lần đầu tiên trong văn kiện của chúng ta khẳng định rằng, kinh tế tư nhân là một trong những động lực để phát triển nền kinh tế. Theo tôi kinh tế tư nhân là kinh tế của nhân dân, là doanh nghiệp kinh doanh của nhân dân và là động lực của nền kinh tế. Khi chúng ta xác định kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo rồi thì chúng ta cũng cần xác định vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước là như thế nào? Nên chăng văn kiện cần bổ sung từ khóa doanh nghiệp nhà nước phải tập trung vào những lĩnh vực kinh tế then chốt để hạn chế đầu tư những lĩnh vực không phải là then chốt như dịch vụ taxi, khách sạn, vui chơi giải trí…

Tiếp theo, là việc xác định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân. Khi chúng ta đã nói rằng trong giai đoạn tới phát triển kinh tế là trung tâm, thì nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng bởi vì doanh nghiệp là hình thức tổ chức sản xuất hiện đại nhất, có hiệu quả nhất trong các hình thức tổ chức sản xuất khác. Xác định vai trò của các doanh nghiệp một cách rõ ràng trong văn kiện của Đại hội Đảng là yêu cầu rất quan trọng. Liền theo xác định vai trò của doanh nghiệp là xác định vai trò của các doanh nhân, các nhà lãnh đạo, quản trị các doanh nghiệp.

Theo tôi, trong các văn kiện của Đại hội Đảng, riêng khái niệm về doanh nhân cũng không được thống nhất. Trong dự thảo Cương lĩnh không dùng từ doanh nhân, dùng cụm từ xây dựng đội ngũ các nhà quản lý có tài và kinh doanh giỏi. Trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói rõ, thúc đẩy phát triển doanh nhân. Còn trong Báo cáo chính trị nói rõ nhiệm vụ xây dựng đội ngũ doanh nhân. Do vậy, theo tôi đề nghị xác định thống nhất trong các văn kiện của Đảng một từ để chỉ lực lượng này lđội ngũ doanh nhân để nói lực lượng thứ tư trong khối đại đoàn kết dân tộc.

 - Theo Ông, Dự thảo văn kiện  Đại hội Đảng được xác định như thế nào để năng suất chất lượng hiệu quả của nền kinh tế phải ở mức cạnh tranh so với các nước trong khu vực?

CT Vũ Tiến Lộc: Trong những năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ, trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Một trong những thành công rất quan trọng của chúng ta trong thời gian qua là chúng ta ta đã thực sự quyết đoán trong việc tham gia vào những cam kết quốc tế để đưa môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất để bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế là tạo một bước chuyển trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả thì chúng ta chưa làm được, thậm chí trên một số mặt năng suất chất lượng hiệu quả của nền kinh tế nước ta còn thấp hơn so với trước đây, khoảng cách về năng lực cạnh tranh của chúng ta đối với nhiều điểm kinh tế còn giảm sút. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của giai đoạn trong 10 năm tới phải tạo một bước chuyển về năng suất chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

 - Vậy phương thức thay đổi chất lượng hiệu quả  nền kinh tế là gì?

CT Vũ Tiến Lộc: Theo tôi giải pháp căn bản để có thể nâng cao chất lượng hiệu quả của nền kinh tế trong thời gian tới đó chính là kiên trì thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, tạo nên môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, công bằng cho mọi thành phần kinh tế có thể phát huy vai trò của mình trong cơ cấu sản xuất của nước ta. Trong văn kiện của Đại hội Đảng đã xác định rõ yêu cầu triệt để xóa bỏ mọi hình thức bao cấp trong khu vực kinh tế nhà nước, tạo điều kiện và phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đại hội Đảng cũng khẳng định, vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân và yêu cầu doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt và không dàn trải như trước đây.

-Trong thời gian tới, chúng ta cần làm gì để nâng cao năng suất chất lượng của nền kinh tế, thưa Ông?

CT Vũ Tiến Lộc: Một trong những thành quả quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế trong những năm qua không chỉ là duy trì nhịp độ tăng trưởng tương đối cao, từng bước đã tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, đã hội nhập tương đối sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, với những cam kết hội nhập, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng lộ trình tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Yêu cầu quan trọng nhất để nâng cao năng suất chất lượng của nền kinh tế của từng doanh nghiệp chính là tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế có thể phát huy được tài năng kinh doanh của mình, chiến thắng trong cạnh tranh bằng cách đó nâng cao hiệu quả chung của nền kinh tế; cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh của khu vực kinh tế dân doanh, khu vực kinh tế tư nhân vì trong nghị quyết đã nhận định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế.

- Xin cám ơn Chủ tịch!

 Vi Hoa thực hiện

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang