KINH TẾ
Cập nhật 08:05 | 18/06/2019 (GMT+7)
.

PVN nộp ngân sách vượt 10,4% kế hoạch năm

07:59 | 20/10/2018
Tính đến hết tháng 9.2018, nộp ngân sách nhà nước của toàn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đạt 81,4 ngàn tỷ đồng, vượt 52,1% so với kế hoạch 9 tháng và vượt 10,4% kế hoạch năm.

Theo lãnh đạo PVN, năm 2018 tập đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro. Trong khi đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời. Tuy nhiên, với tinh thần, quyết tâm cao nhất, chủ động trong xây dựng và đề ra giải pháp thực hiện, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 đề ra.


Phó Tổng Giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh trao biểu trưng số tiền ủng hộ tại Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” 2018

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Gia tăng trữ lượng trong 9 tháng đạt 6 triệu tấn quy dầu (kế hoạch cả năm là 10 - 15 triệu tấn quy dầu). Có 2 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông - 1X (lô 09-1, VSP), giếng Thổ Tinh Nam - 1X. Đưa mỏ Bunga Pakma-PM3CAA vào khai thác từ ngày 12.5.2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 18,17 triệu tấn, bằng 105,9% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,6% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 10,56 triệu tấn, vượt 5,3% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,8% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí 9 tháng đạt 7,61 tỷm3, vượt 6,8% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,3% kế hoạch năm. Các hoạt động sản xuất điện, đạm, xăng dầu giữ nhịp tăng trưởng tốt. Cụ thể: Sản xuất điện 9 tháng đạt 16,03 tỷ kWh, vượt 0,4% kế hoạch 9 tháng và bằng 74,3% kế hoạch năm; sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,23 triệu tấn, vượt 7,0% kế hoạch 9 tháng và bằng 80,2% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu 9 tháng đạt 6,50 triệu tấn, bằng 83,1% kế hoạch 9 tháng và bằng 55,2% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 449,1 nghìn tỷ đồng, vượt 20,1% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 84,6% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước của PVN 9 tháng đạt 81,4 nghìn tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch cả năm.

 Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn luôn được PVN quan tâm thực hiện. Năm 2018, PVN đã trao tặng và cam kết đóng góp 250 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo cả nước. PVN cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia chương trình hướng về người nghèo, soạn tin nhắn quyên góp ủng hộ người nghèo qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia.

Trường Sơn
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang