KINH TẾ
Cập nhật 08:05 | 18/06/2019 (GMT+7)
.
Tọa đàm “Ngành Dầu khí trong tầm nhìn mới về chiến lược biển”

Ngành Dầu khí đóng góp lớn cho GDP và ngân sách Nhà nước

19:18 | 30/10/2018
Qua nghiên cứu các văn kiện của Đảng mà mới nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phải khẳng định rằng ngành Dầu khí là bộ phận rất quan trọng của kinh tế biển. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, kinh tế biển ước tính sẽ chiếm 10% GDP của cả nước, và kinh tế của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển ước tính đạt được 65 - 70% GDP. Chỉ tiêu này thể hiện ngành Dầu khí là bộ phận quan trọng, có đóng góp vô cùng lớn vào việc thực hiện mục tiêu trên.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Tọa đàm
Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII có 6 ưu tiên về phát triển kinh tế biển thì ngành dầu khí chiếm 2/6 ưu tiên. Về thứ tự ưu tiên, khai thác dầu khí nằm ở vị trí thứ 3 so với du lịch và dịch vụ, vị trí thứ 5 là công nghiệp lọc hóa dầu. Vai trò của ngành Dầu khí còn được xác định trong chiến lược về năng lượng quốc gia. Có rất nhiều văn kiện của Đảng, của Trung ương và Bộ Chính trị xác định vai trò, vị trí của ngành Dầu khí trong kinh tế biển, trong năng lượng và bản thân ngành Dầu khí cũng có một Nghị quyết riêng của Bộ Chính trị.

Khi phân tích vị trí, vai trò của ngành Dầu khí trong ngân sách và GDP, ta phải thấy cả thay đổi về giá trị tương đối và giá trị tuyệt đối. Theo số liệu mà tôi có được, thu ngân sách năm 2018 khoảng 1.360.000 tỷ đồng, trong đó riêng ngành Dầu khí đóng góp 115.000 tỷ đồng, chiếm 8,5%. Như Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San và Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải đã nói, có thời kỳ ngành Dầu khí chiếm khoảng 20 - 25%, tức ¼ ngân sách nhà nước. Đây là một tỷ lệ rất lớn, chỉ cần dầu khí phát triển là đã chiếm ¼. Nhưng hiện nay các thành phần kinh tế, ngành, nghề khác phát triển lên, giá trị tuyệt đối của ngành Dầu khí vẫn giữ nguyên nhưng giá trị tương đối giảm. Ngoài giá trị tuyệt đối đóng góp là rất lớn thì ngành Dầu khí còn có vai trò quan trọng trong vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng và cân đối vĩ mô, đóng góp lớn trong bảo đảm quốc phòng an ninh trên biển và đối ngoại. Ngoài ra, ngành Dầu khí còn gắn với tác động lan tỏa sang lao động, giải quyết việc làm, công nghiệp hỗ trợ các dịch vụ.

Bà Rịa - Vũng Tàu là một điển hình bậc nhất về phát triển dịch vụ gắn với ngành Dầu khí. Tác động lan tỏa nhiều khi khó nhận thấy nhưng rất quan trọng. Ngoài ra, theo Nghị quyết mới của Trung ương, ngành Dầu khí là còn gắn với điều tra, khảo sát, đánh giá các tài nguyên khoáng sản biển khác và khoáng sản biển sâu có giá trị, ý nghĩa chiến lược. Tôi cho rằng đây là điểm mới. Khi thăm dò các mỏ dầu khí có thể phát hiện ra các khoáng sản khác mà trước đây chưa giao cho ngành Dầu khí chăng? Có thể nói, đây là hướng rất quan trọng vì có thể những tài nguyên khoáng sản có giá trị không kém dầu khí. Tôi cho rằng phải nghiên cứu và triển khai vai trò này của ngành Dầu khí.

Vai trò của ngành Dầu khí tất yếu phải thay đổi, thay đổi trong bối cảnh của tình hình thế giới và trong nước, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bối cảnh chúng ta đang tái cơ cấu nền kinh tế và mô hình tăng trưởng. Chúng ta tái cơ cấu thì xuất khẩu từ Samsung hiện nay mới có thay đổi lớn, đóng góp trong tăng trưởng khác hẳn và trong các lĩnh vực khác thì vai trò, vị trí của ngành Dầu khí cũng có những thay đổi, thay đổi trong mối quan hệ, những vấn đề về chiến lược về biến đổi khí hậu, sử dụng các các năng lượng thay thế, năng lượng tái tạo… Khi vai trò của ngành Dầu khí tiếp cận từ nhiều phương diện như vậy thì mới phát triển được.

Ông Nguyễn Văn Phúc - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
Lê Trang lược ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang