KINH TẾ
Cập nhật 08:05 | 18/06/2019 (GMT+7)
.

NHCSXH huyện Bố Trạch: Tổng dư nợ đạt hơn 480.000 triệu đồng

18:00 | 12/01/2019
Ban đại diện HĐQT Ngân hang Chish sách Xã hội (NHCSXH) huyện Bố Trạch vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, NHCSXH huyện Bố Trạch đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên các mặt hoạt động. Tổng dư nợ đạt 480.266 triệu đồng, tăng 40.428 triệu đồng so với đầu năm đạt 99,99% kế hoạch năm, với gần 18 nghìn hộ gia đình còn dư nợ, bình quân dư nợ 31,6 triệu đồng/hộ, tăng 2,8 triệu đồng/hộ so với năm 2017. Nợ quá hạn 371 triệu đồng, chiếm 0,08%/tổng dư nợ, so với đầu năm giảm cả về số tuyệt đối giảm 4 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 212.303 triệu đồng với trên 6.483 lượt hộ vay. Trong đó một số chương trình có doanh số cho vay lớn: cho vay hộ nghèo 30.294 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 41.327 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 36.511 triệu đồng, cho vay NS&VSMTNT 33.602 triệu đồng, cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn 53.433 triệu đồng, cho vay giải quyết việc làm 9.712 triệu đồng,...

Công tác huy động vốn đạt 79.323 triệu đồng; tăng 20.428 triệu đồng so với đầu năm, đạt 110,3% kế hoạch, đạt 157,1% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó: Huy động từ tổ chức, cá nhân: đạt 57.281/51.352 triệu đồng tăng 16.329 triệu đồng so với đầu năm, đạt 111,5% kế hoạch năm, đạt 157% kế hoạch tăng trưởng. Huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt 22.042 triệu đồng, tăng 4.099 triệu đồng so với đầu năm đạt 107,3% kế hoạch năm, đạt 157,7% kế hoạch tăng trưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như phân tích những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn hoạt động tín dụng chính sách trong năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hồng, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao những kết quả NHCSXH đạt được trong năm 2018. Đồng thời khẳng định, có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc, phối hợp hiệu quả của các đơn vị, các hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn. Qua đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội của địa phương. Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Hồng cũng nhấn mạnh, năm 2019, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ vốn vay đúng đối tượng, có hiệu quả. Phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát các chỉ tiêu được giao năm 2019.

Tại Hội nghị, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng năm 2018.

Nguyễn Tuấn
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang