KINH TẾ
Cập nhật 21:54 | 23/02/2020 (GMT+7)
.

Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của Kiểm toán Nhà nước

23:41 | 19/09/2019
Ngày 19.9 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học "Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của Kiểm toán Nhà nước".

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, vấn đề phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu và là yếu tố sống còn củ̉a nhân loại. Tại Việt Nam, bảo vệ môi trường là yếu tố không thể tách rời sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện nhiều kiểm toán có nội dung liên quan đến môi trường như: Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường; cuộc kiểm toán các vấn đề về nước sông Mekong (cuộc kiểm toán song song giữa 5 Kiểm toán nhà nước thuộc ASEANSAI); các cuộc kiểm toán chuyên đề về quy hoạch đô thị, việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản...; các cuộc kiểm toán các dự án xả thải của các nhà máy, khu công nghiệp.... Qua đó, Kiểm toán nhà nước đã từng bước đánh giá công tác quản lý môi trường, tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và dành sự quan tâm đến các khía cạnh về môi trường. Phó Tổng kiểm toán Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh, kiểm toán môi trường được thực hiện chủ yếu lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, chưa có nhiều cuộc kiểm toán môi trường được thực hiện một cách độc lập nên kết quả chưa được như kỳ vọng.

Các đại biểu cho rằng, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh cùng mức sống được nâng cao đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhưng cũng là nguyên nhân gây ra lượng rác thải khổng lồ.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Việt Nam, mỗi năm tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt là 15,6 triệu tấn. Chỉ tính riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thải ra môi  trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon/ngày. Đáng chú ý lượng chất thải nhựa và túi nilon cả nước chiếm khoảng 8-12% trong chất thải rắn sinh hoạt. Nếu trung bình khoảng 10% lượng chất thải nhựa và túi nilon không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn thì lượng chất thải nhựa và túi nilon thải bỏ xấp xỉ 2,5 triệu tấn/năm. Đây là gánh nặng cho môi trường, thậm chí dẫn tới thảm họa “ô nhiễm trắng”.

Đưa ra những giải pháp gắn với vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững, ông Lưu Trường Kháng, Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V cho rằng, thông qua kết quả kiểm toán, cơ quan chức năng có cơ sở để ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan đến quản lý chất thải, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải. Kết quả kiểm toán về công tác quản lý chất thải sẽ giúp đơn vị được kiểm toán, cơ quan quản lý nhà nước, các đối tượng có liên quan nhận thức rõ hơn, cụ thể hơn về ý nghĩa và các biện pháp quản lý chất thải. Kiến nghị của kiểm toán còn tạo sức mạnh vô hình trong việc cảnh báo và ngăn ngừa những ý định hoặc hành động của một hay một nhóm cá nhân, tổ chức gây tổn hại đến môi trường. Các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề về thực trạng quản lý môi trường hiện nay và những ảnh hưởng của tình trạng vi phạm các quy định về môi trường đến sự phát triển bền vững của quốc gia; làm rõ vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán môi trường đối với việc quản lý rác thải, nước thải, góp phần vào việc phát triển bền vững của quốc gia; chia sẻ các bài học kinh nghiệm quốc tế về quản lý môi trường và vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong lĩnh vực kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng kiểm toán môi trường của Kiểm toán Nhà nước...

Tin và ảnh: Minh Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang